Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Riure junts. Dotze històries, mil inquietuds!
Autoria: Josep Gòrriz Verdú
Modalitat: A
Característiques: El treball conté 274 pàgines repartides en 12 unitats encapçalades per narracions ambientades en dotze països del món.
Té format de llibre de lectura no convencional amb propostes didàctiques relacionades amb el pensament i el foment de l’expressió oral i escrita
Orientació del treball: Material per a ser utilitzat a l’aula. Assignatures de Llengua (expressió oral i escrita), Ètica i Ciències Socials
Temes i/o Identificadors: lectura, riure, contes, humor, narracions, països, llibre lectura, expressió oral, expressió escrita
Nivell: Segon cicle d’ESO (3r i 4t)
Resum: Consta de 12 unitats o capítols dividits en tres parts:
1. Narració original ambientada en un país determinat (de 10 a 15 pàgines DIN A-4). Els països seleccionats són: Rússia, Estats Units, Índia, Cuba, Marroc, Espanya, Argentina, Gàmbia, Xina, Catalunya, Síria i un lloc inconcret del món.
2. Parlem de NATATXA, FORASTERS, LA VISITA..., és a dir de cada una de les dotze narracions. Es reflexiona sobre cinc aspectes diversos relacionats amb els continguts de la història (els rols, els tòpics, l’element sorpresa, el conflicte generacional, l’engany...); per cada aspecte, hi ha normalment d’una a quatre activitats que afecten el camp del pensament i l’expressió oral o escrita, que aquí es treballa des d’un punt de vista pràctic: no es parla ni de l’ortografia ni de la sintaxi, sinó de les possibilitats comunicatives d’aquesta gran eina que és el llenguatge.
3. El racó dels CLÀSSICS. Es divideix en tres parts: la biografia d’un autor vinculat al país de la narració que encapçala la unitat; un fragment d’una obra clàssica d’aquest autor relacionat amb la narració inicial; i la corresponent reflexió i proposta d’activitats sobre aquest fragment.
El to narratiu: he substituït el to distant i acadèmic del llibre de text convencional per un to amic, de company d’aventures i descoberta, que pretén introduir l’alumne en una mena de camí iniciàtic cap a l’interior d’ell mateix, de la reflexió, dels sentiments...