Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead

 
Títol: Els Crèdits de Síntesi com a recurs metodològic en l'ambientalització curricular dins del programa "Escoles Verdes"
Autoria: Joan Miquel Pérez
Modalitat: A
Característiques: El treball consta d’un material didàctic multimèdia en forma de pàgina web que dóna accés a una proposta de Crèdits de Síntesi amb les corresponents activitats (300) i una sèrie de recursos virtuals que faciliten el desenvolupament i resolució de les qüestions i estudis de casos plantejats.
Orientació del treball: Material per a ser utilitzat a l’aula des de les diferents matèries del currículum, compatibilitzant la formació presencial amb la formació virtual en el desenvolupament dels Crèdits de Síntesi.
Temes i/o Identificadors: Crèdits de síntesi, Ambientalització curricular, “Escoles Verdes”, Qualitat de vida, Sostenibilitat ambiental.
Nivell: Educació Secundària Obligatòria. 
Resum: El  treball s’insereix dins del Programa “Escoles Verdes” impulsat pels Departaments d’Ensenyament i de Medi Ambient amb l’objectiu d’orientar l’educació vers el desenvolupament  sostenible, tant des de l’àmbit curricular com pel que fa a la gestió de centres.
El projecte es planteja com una experiència unificadora en el tractament dels temes ambientals i desenvolupa una estructuració progressiva dels 4 Crèdits de Síntesi  de l’ESO treballant, com a eix fonamental, el tema de la qualitat de vida.
La problemàtica que comporta és analitzada sota el nou paradigma de la sostenibilitat, des d’un àmbit local (el municipi o la comarca), fins a altres àmbits més allunyats i globals (les regions urbanes, altres països, la humanitat), facilitant el tractament curricular dels temes ambientals des de les diferents àrees i matèries, seguint un fil argumental comú.
El treball es presenta en forma de material didàctic multimèdia integrat en una web, facilitant un model combinat de formació presencial i formació virtual en el què els alumnes poden interaccionar i ampliar diversos aspectes del crèdit no treballats específicament a classe.
Finalment es planteja el repte de crear un entorn virtual d’aprenentatge compartit entre els diferents centres interessats en desenvolupar i adaptar el model de Crèdit de Síntesi proposat en el treball.