Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Els fets de Catalunya i dels catalans vistos des d’Europa.
Aplicació didàctica de documents europeus sobre els catalans i el seu segle XX
Autoria: Jordi Pons Pujol
Modalitat: B1
Característiques: S’ha elaborat un material didàctic per a l’ensenyament de la història de Catalunya del segle XX consistent en Fitxes de Treball (consultables ara en paper i en aquesta adreça electrònica, i en un futur, en una web) per tal de facilitar la tasca docent i motivar l’alumnat amb un sistema de treball variat i unes temàtiques històriques interessants i innovadores
Orientació del treball: Les Fitxes de Treball es basen en documents polítics i diplomàtics francesos, italians i britànics que parlen de fets de la nostra història, de la nostra societat i del nostre tarannà. Amb això aconseguim augmentar la perspectiva amb què els nostres alumnes aprenen i comprenen la pròpia història, fer-los adonar de les relacions establertes entre pobles i Estats al llarg de la història, i reforçar la seva consciència tant de la identitat comuna europea –vista en la seva trajectòria històrica -, com de la seva pluralitat i diversitat. Ens facilita, també, comprendre millor la dinàmica històrica i evitar la concepció de les històries nacionals com illes separades.
Temes i/o Identificadors: Història / Història de Catalunya / Educació europea / documents històrics / fonts primàries/ llengües / anglès / francès / italià / Fitxes de treball / activitats
Nivell: Alumnes i professorat de 2on de Batxillerat
Resum: S’ha fet una recerca en arxius de França, Itàlia i la Gran Bretanya, bàsicament diplomàtics i nacionals, per localitzar aquella documentació que, parlant dels fets de Catalunya i dels catalans, podia ser emprada amb finalitat didàctica per a l’ensenyament de la història contemporània.
Un cop localitzats i triats en funció de la seva adequació o no al nivell de comprensió de l’alumnat, s’han transcrit en llengua original i s’han presentat en formes de Fitxes de Treball, incorporant-hi activitats per a realitzar pels estudiants.
En una posterior fase, es crearà una pàgina web que inclourà les traduccions i algunes imatges dels documents