Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 
Pàgina Web

 
Títol:

Mètode multimèdia de flauta dolça. 

Autoria: Ignasi Campos i Serra
Modalitat: B1
Característiques: 4 QUADERNS amb un repertori total de 444 melodies de diversos països i estils (unes 500 pàgines)
5 CDs d’àudio corresponents als 4 quaderns (amb 246 temes instrumentats i cantats)
1 CD d’àudio selecte (43 temes cantats)
1 DVD (selecció de 20 temes)
1 GUIA didàctica (39 pàgines)
4 QUADERNS amb un repertori total de 444 melodies de diversos països i estils (unes 500 pàgines)
5 CDs d’àudio corresponents als 4 quaderns (amb 246 temes instrumentats i cantats)
1 CD d’àudio selecte (43 temes cantats)
1 DVD (selecció de 20 temes)
1 GUIA didàctica (39 pàgines)
1 CD rom amb el següent contingut:
-1000 melodies indexades i sequenciades en format Music Time i classificades en 100 carpetes d’acord les notes treballades.
- 444 melodies indexades i ordenades per dificultat creixent i en suport multimèdia, amb la partitura i el text de les cançons i en diversos formats: mus, gif, midi, mp3, doc, pdf.
- Diverses carpetes i documents annexos amb la Metodologia, idees de confecció, extres...
- Una pàgina web a Internet on podeu consultar una versió electrònica reduïda.
Orientació del treball: Repertori de 1.000 melodies perfectament seqüenciades i amb el seu mètode i didàctica, de les què el professor en pot fer la tria. Els alumnes poden tenir les melodies fotocopiades en forma de fitxes o de quaderns-faristol i disposar dels enregistraments en un CD o cinta d’àudio i/o un Cdrom amb les melodies en format electrònic (midi, mus, mp3, pdf...).
Temes i/o Identificadors:

Música, flauta, cançó, multimèdia, repertori didàctic, partitura, àudio, mp3, midi, mus, interculturalitat, valors, estètica, respecte.

Nivell: Centres de Primària, Centres de Secundària , Batxillerat i Escoles de Música
Resum: Heus ací un un Mètode de Flauta dolça amb un ampli Repertori Multimèdia i Multiplataforma de 444 melodies i cançons d’arreu del món, perfectament ordenades per grau de dificultat i que es presenta en una plataforma multimèdia i multiplataforma amb 9 formats: partitures físiques, mus, midi, mp3, àudio, doc, gif, pàgines dinàmiques d’internet i vídeo. A més a més aquest és un repertori que es pot aplicar perfectament a d’altres instruments o àmbits musicals i extramusicals, com ara la Llengua, el Català i la seva normalització, així com a d’altres Idiomes (per la gran quantitat de cançons d’arreu del món), les Noves Tecnologies (per la plataforma en la què es presenta), i la Projecció a la Dimensió Europea i Mundial, etc... Cal fer esment especial a les melodies seqüenciades en format "Music Time", amb totes les avantatges que comporta disposar de partitures "dinàmiques".
L’esmentat repertori s’integra en un de més ampli de 1.000 melodies, seqüenciades exclusivament en format "Mus" i perfectament ordenades en carpetes de dificultat i àmbit creixent.
Aquest atractiu repertori ajudarà els nostres alumnes a valorar més la música en la vessant interpretativa i a treballar de forma interrelacionada la major part dels elements de I'Educació musical: cançons treballades, educació de I'oïda, elements del Ilenguatge... També els ajudarà a ser capaços d'extrapolar els seus aprenentatges a la interpretació de melodies de dificultat semblant o contextualitzades.
Es dóna molta importància a la cançó (especialment en la seva aplicació a la Primària, doncs n’és l’eix vertebrador), talment que flauta i cançó fan una simbiosi fructífera que a més a més seran com potents leitmotivs didàctics i motivadors que permetran treballar i relacionar en un alt grau tots els elements del currículum per a l’Àrea de Música.
El secret d’un aprenentatge ràpid i eficaç de la flauta està en la motivació, en la filosofia d’un mètode multimèdia i en un bon repertori.
L’ampli repertori permet que el mestre pugui triar dels diferents apartats de forma seqüenciada i progressiva, d'acord les necessitats i els gustos. A mesura que pugen els cursos, s'amplia més el repertori a altres cultures, sense oblidar mai la referencial, la nostra, la catalana. Així, cada mestre o professor, en el seu centre, pot triar lliurement d'entre un repertori de 1000 melodies sempre i quant respecti la seqüenciació i una quantitat mínima total i per apartat.
El treball es completa amb un seguit d’annexes, de suggerències, d’idees i d’orientacions didàctiques i metodològiques molt interessants.