Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol:

Apropament als clàssics: La cultura romana des de les diferents matèries de secundària

Autoria: Joan Bellès i Sallent
Modalitat: A
Característiques: El treball consisteix en un conjunt de pàgines Web, presentades en un CD-ROM, on s’apleguen cent setanta-cinc textos d’autors llatins relacionats amb diverses matèries que es cursen a l’ensenyament secundari. Una breu memòria explica els objectius, el contingut del treball, les vicissituds de la seva realització, les referències dels textos presentats i els llibres utilitzats en la recerca.
Orientació del treball: Material per a ser utilitzat a l’aula en l’assignatura de llatí, en els crèdits de Cultura clàssica i en diverses matèries que es cursen a l’Ensenyament Secundari.
Temes i/o Identificadors:

Cultura clàssica vista des de les matèries Ciències naturals, Ciències socials, Educació física i esport, Música, Religió i creences, Tècniques i tecnologies, Ètica, Psicopedagogia i Oci. Llengua llatina.

Nivell: ESO i Batxillerat
Resum: Apropament als clàssics és un material pensat per als professors d’Ensenyament Secundari. Ha estat elaborat amb la intenció de posar al seu abast un seguit de textos d’autors llatins, amb la traducció catalana corresponent, que tenen relació amb moltes de les matèries que es cursen en aquesta etapa.
El treball pretén cobrir diversos objectius: En primer lloc, vol aprofitar les noves tecnologies per a facilitar al professorat de secundària una major implicació en la transmissió de la cultura llatina.
En segon lloc, proporcionar als professors de clàssiques un recull extens de textos per a fer exercicis de traducció i d’anàlisi lingüística en el cicle de Batxillerat connectats amb diverses matèries.
En tercer lloc, pot aportar idees i un conjunt de materials per a elaborar i impartir crèdits de cultura clàssica en els nivells d’ESO.
Els cent setanta-cinc textos llatins que integren Apropament als clàssics han estat agrupats per matèries, incloent-hi la psicopedagogia i l’oci.
Per a cada text, a més de l’adreça a Internet on es pot trobar i d’una referència editorial, hi ha uns suggeriments d’activitats, s’indica amb quines matèries es pot relacionar, en quins nivells es pot utilitzar i el grau de dificultat del text original llatí.