Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 
Pàgina web

 
Títol: Els Recursos Educatius dels Museus
Autoria: Jordi Goñi i Morales
Modalitat: A
Característiques: El treball  conté 233 pàgines amb diversos apartats de les diverses accions realitzades en el camp de la recerca i difusió d'informació educativa realitzada pels de Museus.
A la WEB es pot trobar informació de la quasi totalitat de Museus de Catalunya i de molts de la resta de l'Estat Espanyol.
En aquesta memòria hi ha diverses reflexions sobre com els Museus haurien de fer un esforç per a fer arribar informació a les entitats que treballen amb nouvinguts i creuen que els Museus poden ésser una eina d’integració i acollida.
En aquesta memòria es pot trobar un projecte de creació del Museu de l'Educació de Catalunya i està com annex del treball.
Orientació del treball: Característiques de la WEB "AlMuseo" on es trobarà informació de les propostes educatives. 
MUEC, proposta de creació del Museu de l'Educació de Catalunya.
Informació de les mostres de material de Museus realitzades, on hem presentat informació de molts Museus de Catalunya. 
Resum del treball de recerca Museus i nouvinguts.
Temes i/o Identificadors: museus, activitats per a grups escolars: sortides, tallers, visites, exposicions, treballs de recerca, patrimoni cultural, històric, social, 
Nivell: Tots els nivells educatius i públic en general.
Resum: