Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Instruments per a la detecció específica dels alumnes amb problemes de conducta als centres educatius. Estratègies per millorar la intervenció educativa
Autoria: Milos Salgueda Colomer
Modalitat: B2
Característiques: El treball consta d’un total de 321 pàgines. Està format per: un capítol dedicat a la prevenció dels problemes de conducta en els centres educatius, una guia sobre els trastorns de conducta (que inclou informació sobre el Trastorns de Conducta i estratègies per a la detecció i la intervenció educativa) i un protocol de detecció i intervenció educativa dels Trastorns de Conducta que aporta instruments pràctics i aplicables en el context escolar
Orientació del treball: Treball de recerca bibliogràfica i de recollida d’informació a partir del contacte amb professionals de la salut mental que ofereix informació pràctica per la prevenció de problemes de conducta en el context escolar, la detecció de trastorns de conducta i el disseny d’estratègies d’intervenció educativa
Temes i/o Identificadors: problemes de conducta, Prevenció del problemes de conducta, Trastorns de conducta, Trastorn per Dèficit d’Atenció amb/sense Hiperactivitat, TDAH, Trastorn Negativista Desafiant, Trastorn dissocial, Instruments per detectar trastorns de conducta, programes de competència social, programes d’habilitats acadèmiques i d’organització, avaluació psicopedagògica dels alumnes amb problemes de conducta, intervenció educativa en els problemes de conducta, Unitats d’Adaptació Curricular, Unitats d’Escolarització Externa
Nivell: Psicopedagogs de centre i dels EAPs, professors d’ensenyament secundari i mestres de primària
Resum: Aquest treball té com a objectiu principal millorar les estratègies d’intervenció educativa per atendre els/les alumnes que presenten problemes de conducta, tant a Primària com a Secundària. 
D’entrada, es fa una revisió sobre els aspectes organitzatius que suposen elements de prevenció dels problemes de conducta des de l’àmbit educatiu.
En la Guia sobre els Trastorns de Conducta: tipologia i orientacions sobre la intervenció educativa s’aporta informació que permeti incrementar el nivell de coneixement existent en la comunitat educativa sobre els trastorns de la conducta pertorbadora d’inici a la infància i a l’adolescència. Concretament: El Trastorn per Dèficit d’Atenció amb /sense Hiperactivitat (TDAH-TDA), el Trastorn Negativista Desafiant (TND) i el Trastorn Dissocial (TD). Aquest coneixement pot facilitar, d’entrada, la detecció de casos que s’han de derivar perquè requereixen un tractament des de la psicologia clínica. Però també, ens pot aportar elements per la reflexió sobre estratègies educatives que facilitin la seva adaptació escolar.
Finalment el Protocol de detecció i intervenció educativa pretén ser un instrument d’ús pràctic i aplicable en els centres educatius que recull estratègies i instruments concrets tant per a la detecció com per a la intervenció educativa en els/les alumnes que presenten aquestes dificultats.