Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 
Pàgina web

 
Títol: Internet, un recurs compartit a l’Educació Infantil
Autoria: Josep Fernández Quiles
Modalitat: Portal educatiu a Internet (www.elsafareig.org), amb fòrums de participació, intercanvi d’experiències i diverses seccions dedicades a presentar propostes, activitats i materials amb els infants i la natura com a protagonistes.
Actualment consta de 912 documents htm i de 3.177 arxius gràfics organitzats en 14 seccions i més de 100 subseccions de continguts.
Característiques: Espai de comunicació i diàleg en el context d’Internet. Propostes educatives per a l’etapa d’Educació Infantil.
Orientació del treball:  
Temes i/o Identificadors: ensenyament; art; ciència; medi ambient; natura; música; didàctica; tecnologies de la informació i de la comunicació
Nivell: Educació Infantil
Resum: El Safareig és un espai de comunicació i diàleg a l’entorn dels infants i la natura. Proposa utilitzar les possibilitats comunicatives i formatives d’Internet per crear una comunitat integrada inicialment per mestres i escoles però oberta a les famílies i a la població en general. L’experiència es concreta en dos àmbits relacionats: la formació i l’intercanvi d’experiències. L’àmbit formatiu inclou la difusió d’experiències i propostes d’activitats, així com la possibilitat de consulta íntegra de textos, articles i accés a bibliografia. L’àmbit d’intercanvi d’experiències es materialitza en la participació en diversos fòrums telemàtics, la presentació d’experiències en format de pàgina web i la realització de trobades i visites que eventualment es proposi realitzar.