Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead

 
Títol: La presència del món clàssic en la cultura catalana
Autoria: Ramon Torné Teixidó
Modalitat: B3
Característiques:

El treball aplega un seguit de continguts que hem dividit en dues parts: una de més concreta, sobre el món clàssic en la cultura catalana, i una altra, més àmplia i també d’abast més didàctic, sobre aspectes diversos de la cultura clàssica.
Els seus continguts són, principalment, documents d’estudi, resums, textos literaris, notícies, ressenyes, imatges, enllaços a webs diversos, reculls bibliogràfics, fins i tot fragments per a ser escoltats.
Tot aquest material ha estat recollit en dos espais virtuals per a facilitar-ne la consulta i l’ampliació continuada:
a) www. CLASSICAT.NET
Arts plàstiques - Filosofia i humanisme- Història i arqueologia - Inscripcions - Literatura - Llengua i toponímia - Museus i exposicions - Cinema, música i teatre
b) www. CULTURACLASSICA.COM. Introducció a la cultura i llengües clàssiques - 
Arts plàstiques - Arqueologia clàssica - Cinema - Debat - Espai d'alumnes (treballs) - Etimologies - Experiències docents - Filosofia - Història i societat - Literatura - Llengua grega - Llengua llatina - Mitologia - Teatre grecollatí avui - Universitats - Maremàgnum (Enllaços variats) - Novetats (Llibres, material audiovisual, revistes, programes informàtics) - Agenda (activitats, cursos, conferències, seminaris, congressos, lliurament de premis, etc.)

Orientació del treball: Materials per ser utilitzats a l’aula, material d’estudi i consulta. Materials d’ampliació.
Temes i/o Identificadors: didàctica ; ensenyament ; cultura i tradició clàssica ; grec ; llatí ; llengua catalana i literatura ; llengües romàniques ; art ; música ; història i arqueologia ; epigrafia; TIC ; cinema ; teatre ; filosofia i humanisme ; formació professorat ; transversalitat
Nivell: Educació secundària obligatòria i postobligatòria ; crèdits diversos pertanyents a diferents anys de facultat.
Resum: