Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 
Activitats clic

 
Títol: Enriquiment intel·lectual a l'educació primària amb les TIC
Autoria: David Beltrán i Dumont
Modalitat: A
Característiques: Paquet d’activitats CLIC dividit en tres blocs, pertanyents als tres cicles de l’educació primària, cadascun d’ells amb uns vint paquets d’activitats, amb unes deu activitats per paquet, el que suposa més de 600 activitats per treballar amb l’alumnat aspectes relatius als processos psicològics bàsics, desenvolupar-los i millorar-los. Conté activitats de molt divers tipus: relacions, trencaclosques, sèries, sopes de lletres, classificacions…
Orientació del treball: Material per a l’aula. Interdisciplinar.. 
Temes i/o Identificadors: didàctica; ensenyament; enriquiment instrumental; activació intel·ligencia; desenvolupament processos psicològics bàsics; millora capacitats bàsiques; atenció a la diversitat; necessitats educatives especials.
Nivell: Educació Primària
Resum:

De la mateixa manera que els atletes preparen el cos, tots tenim la ment, que hem d'aprendre a entrenar per tal de poder aconseguir allò que ens proposem, i que és, ni més ni menys, que fer-la servir per a tot el llarg de la nostra vida. Amb un bon entrenament podrem arribar-la conèixer, a controlar-la i a fer-la servir segons les nostres necessitats.

L'objectiu d'aquest programa és la de fer un ENTRENAMENT DE TOTS ELS NENS I NENES per tal que utilitzin les seves habilitats mentals i poder així millorar aspectes bàsics que no es poden descuidar, com:

  • percepció
  • atenció
  • memòria
  • pensament
  • estructuració espacial
  • llenguatge
Es tracta d’un programa realitzat en un entorn conegut i fàcil d’ús com és el programa CLIC i pot estar a l’abast de qualsevol docent. La seva estructura permet complementar-lo amb el treball que es fa ordinàriament a l’aula d’informàtica, i pot convertir-se en una eina per anar treballant al llarg del curs en petites estones, ja que cada un dels paquets conté unes deu activitats, que poden portar-se a terme en un període de temps curt. Està pensant per ser realitzat al principi de la sessió TIC setmanal que es pugui realitzar a l’aula d’ordinadors. D’aquesta manera esdevé una eina pràctica en referència al nombre d’hores que habitualment dediquem a l’aula d’informàtica al llarg d’un curs escolar. Les activitats han procurat ser molt diverses i atraients a l’alumnat, per tal que siguin engrescadores i motivadores.