Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Escriure al segle XXI. La literatura catalana contemporània a través dels seus textos i els seus autors i autores actuals
Autoria: M. Lluïsa Julià i Capdevila
Modalitat: A
Característiques: El treball  conté 76 pàgines amb tres propostes de programació de Literatura Catalana Contemporània agrupades en 17 unitats didàctiques. Cadascuna de les unitats conté els apartats següents: 1)Títol de la lectura; 2)El tema; 3)Construccions narratives; 4)Material complementari sobre l’autor o autora i el tema, imprès i en xarxa i 5) Activitats complementàries en relació amb l’obra, l’autor o autora, documentals i pel·lícules. Va acompanyat d’una bibliografia i de quatre annexos: tres dedicats a propostes d’exercicis presentats en forma de taula seguint l’ordenació "Per començar a treballar", "Imitar, escriure, crear" i "Reflexió crítica i artística"; el quart conté l’antologia poètica d’autors/es i les referències als poemes proposats
Orientació del treball: Material per a ser utilitzat a l’aula. Literatura catalana
Temes i/o Identificadors: didàctica; ensenyament; literatura; literatura catalana; lectura; textos literaris; escriptura; escriptura creativa; escriptura crítica; literatura i pintura; literatura i cinema.
Nivell: Educació Secundària Postobligatòria. Batxillerats Humanístic, de Ciències socials i Artístic.
Resum: Escriure al segle XXI és una proposta per ensenyar Literatura Catalana Contemporània. Incorpora un corpus d’autors i autores important al disseny curricular des de la perspectiva de transformar la història de la literatura en educació literària sota el títol genèric Realitat, escriptura i ficció. Recull la situació cultural actual, incorpora la imatge i la informàtica, per presentar textos literaris que reflexionin entorn de la identitat humana. L’eix de la proposta se centra a voler fer parlar els textos, novel·les, relats i poesia principalment, als ulls lectors dels joves que s’inicien a la lectura adulta. Fer-los parlar i fer-los viure com a textos que afronten situacions, pensament, somnis del món que envolta el nostre alumnat. I això en un doble vessant dialògic; per una banda, que les distintes lectures serveixin per esbatanar els sentits i els raonaments dels joves lectors a noves propostes de la realitat moderna i complexa de la qual participen d’una manera potser no prou conscient i, per una altra, que les obres despertin la seva sensibilitat i la seva creativitat, la reflexió i el debat.