Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: SegleXXI. Ha de canviar un Centre de Recursos Pedagògics d'àmbit rural?
Autoria: Filomena Farré i Anguera
Modalitat: A
Característiques: Consta de tres blocs: en el primer es es dibuixa una panoràmica d'activitats i serveis que es poden realitzar des d'un CRP de comarca rural. El bloc segon vol ser l'anàlisi i l'avaluació d'aquest servei des dels usuaris. El tercer bloc són reflexions que poden ajudar a millorar. Es completa amb els diferents annexos de models que s'han utilitzat.
Orientació del treball: Serveis educatius, centres, equips directius, estudiants, professorat, administració educativa
Temes i/o Identificadors: crp, centre de recursos pedagògics, organització, dinamització, innovació, arrelament
Nivell: Professorat, estudiants.
Resum: Des de la creació del CRP de la Conca de Barberà han passat gairebé 20 anys. és el moment de fer balanç de la pròpia actuació i dels serveis prestats. Cal fer una mica d'història, revisar les àrees i els aspectes en què s'ha incidit més i també menys: la dinàmica educativa, la formació, les activitats de mestres i alumnes, la millora de l'escola, etc.