Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead
Pàgina web

 
Títol: Novus Modus per augmentar la competència en la llengua i cultures pròpies des del llatí mitjançant la utilització de la xarxa informàtica (www.icarus.cat)
Autoria: María Antonia Martínez González de la Rubia
Modalitat:  B2
Característiques:

Com a resultat d'aquest  treball s'ha creat la pàgina web http://www.xtec.es/~mmarti31, que consta d'una part animada i una de fixa. Aquesta web s'ha disenyat prenent com a base el seu contingut en llatí i les seves corresponents versions en català, castellà, italià , anglès i francès. Consta d'un sumari i cinc lliçons en llatí i les corresponents traducció a les cinc llengües esmentades, un apartat de lèxic, mots encreuats, una petita antologia de textos de suport, exercicis, un apartat de coses diverses, anomenat varia, enllaços cap a d'altres webs relacionades amb la cultura llatina més la bibliografia. La pàgina permet que l'alumnat que la utilitzi pugui crear el seu propi correu gratuït com a eina d'interrelació amb la professora.

Orientació del treball: Material creat essencialment per ser usat a `'aula, dins d'un crèdit variable d'iniciació al llatí o com a complement didàctic a les classes de llatí de 1r de Batxillerat.
Temes i/o Identificadors: llatí, iniciació al llatí, novus modus, oblatio, exempla, translationes, vocabula, ludi, textus, nexus, bibliogr`phia, varia
Nivell: ESO, Educació Secundària Postobligatòria
Resum:

El treball que vull desenvolupar és la creació de materials didàctics amb les noves tecnologies, concretament a través d´Internet i de l´elaboració de pàgines web, que treballin habilitats específiques de llengua, com p.ex. la comprensió lectora i l´expressió escrita, cercant una metodologia pràctica i viva on tinguin cabuda tot tipus d´alumnat, incloent-hi els immigrants de diverses procedències i els de necessitats educatives específiques. S´han escollit temes actuals i engrescants, per tal d´assolir que s´eduquin en un entorn amb valors i convivència profunds i per tal que els continguts curriculars millorin el seu tarannà humà i escolar, tan a l´ESO com al Batxillerat, ubicant els crèdits del Llatí en un gran ventall d´activitats interdisciplinars.
Sovint m´he preguntat per què se´ls fa tan complicada la llengua? De fet, parlant des de petits, treballant-la des de l´ensenyament primari, estudiant-la, què passa? Quan es perd el seu interès i baixa la seva qualitat d´expressió?
Sovint m´he contestat que calia aprofundir en la manera en què treballem els professors i canviar l´estructura de la classe i per què no els seus continguts? Sigui com sigui penso que l´alumnat ha d´acabar els seus estudis d´ESO o Batxillerat integrat afablement amb la seva llengua.
Recordem que per a practicar la traducció s´ha de conèixer sobretot la llengua pròpia, que és com dir que s´ha de reconèixer un mateix en el propi entorn personal, particular i públic. Al cap i a la fi no som l´únic poble que utilitza correntment més d´una llengua! Fins i tot això és un avantatge i no un inconvenient. Amb aquesta riquesa vull treballar des de tots els camps possibles. Aquest projecte dóna la possibilitat d´un espai on recollir i sistematitzar aquests recursos. És evident que un canvi d´escenari -de l´aula a l´ordinador- requereix un canvi de metodologia, i també de nous materials.