Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Itineraris per la natura a l'Alt Empurdà
Autoria: Xavier Aurell Bach
Modalitat: B1
Característiques: Nombre de pàgines: 234
Gràfics: 11
Mapes: 26
Fotografies: 420
Consta de un CD word 2000 i un CD format web.
Orientació del treball: Pot ser treballat a l’aula, ja que conté un CD en format web i també al camp, atès que descriu una sèrie d’itineraris per l’Alt Empordà; conté també qüestionaris d’autoavaluació
Temes i/o Identificadors: Els temes o matèries que es tracten són Geologia, Botànica i Arqueologia. Per fer els itineraris pel cap de Creus, cal demanar permís al Parc Natural del cap de Creus; es recorda que en el parc no es poden agafar mostres de plantes ni de roques i a més cal seguir els senders assenyalats
Nivell: Els itineraris van adreçats a estudiosos de les Ciències Naturals; en el treball es donen explicacions teòriques dels diferents fenòmens naturals que hom pot observar en el camp; pot ser seguit per estudiants d’ESO i de Batxillerat adaptant en cada cas les interpretacions i explicacions que es donen dels diferents fenòmens i processos naturals.
Resum: El treball presenta una sèrie d’itineraris d’interès natural per l’Alt Empordà, on a partir d’ells es pretén, d’una banda, contribuir al coneixement del medi natural d’aquesta comarca i de l’altre posar a l’abast d’alumnes i professors uns recorreguts d’interès científic i de gran bellesa. Consta d’un CD en format web i un altra en word 2000, on s’hi descriuen teòricament i gràfica, caràcters geològics i botànics.
Geològicament, la comarca, presenta uns valors realment grans. En el cap de Creus, hom pot estudiar estructures geològiques d’un gran interès científic fins i tot a nivell mundial, on a partir dels seu estudi es pot comprendre l’evolució i les estructures generades en una Serralada de Plegament (Pirineus). Per tant són varis els itineraris pel Massís del Cap de Creus que hom presenta en aquest treball. En ells s’estudia ensems els caràcters botànics del Massís.
Per la depressió de l’Empordà es presenta uns itineraris que permetin comprendre l’origen i evolució en el temps de la mateixa. En aquests s’analitzen també els caràcters paleontològics a partir dels jaciments de fòssils que es troben repartits per la comarca així com els afloraments de roques volcàniques de Vilacolum.
Degut a què la comarca presenta restes prehistòrics es presenta un itinerari, pels voltants del poble de Pontós, que conjumina aspectes geològics del Miocè continental amb antics assentaments ibèrics que presenta un elevat nombre de restes arqueològics i on es pot estudiar també la vegetació actual.
Els itineraris estan estructurats en parades i recorreguts on s’indica la durada que aproximadament poden tenir, així com els trams que cal fer en cotxe i a peu.
Les imatges fotogràfiques són nombroses, pel què fa a les diferents espècies vegetals i a les estructures i materials geològics; hi ha també nombroses imatges d’esquemes geològics i topogràfics.
Al final de cada itinerari s’inclou un test d’autoavaluació