Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead

 
Títol: Emocions i educació emocional: una perspectiva integradora.
Autoria: Cristina Carrasco Martínez
Modalitat:  A
Característiques: Consta de 139 pàgines. 
Orientació del treball: Material aplicable per:
- Classes i tallers per a adolescents (alumnes de ESO i de batxillerat) sobre educació emocional i educació afectivo-sexual.
- xerrades i/o cursos de formació per a professorat
- xerrades i/o tallers per a pares.
És una proposta multidisciplinar
Temes i/o Identificadors: emocions, educació emocional, educació sexual, educació en valors, resolució de conflictes, ciències de la naturalesa, transversalitat.
Nivell: Fromació del professorat. Formació de pares. ESO i Batxillerat
Resum:

El projecte neix d’entendre que l’educació no consisteix només en traspassar un seguit de continguts d’aprenentatge, sinó també en donar suport a la persona en totes les seves dimensions.
El treball proposa un ventall d’activitats enriquidores que poden ser aplicables per:
- Classes i tallers per a adolescents (alumnes de ESO i de batxillerat) sobre educació emocional i educació afectivo-sexual.
- xerrades i/o cursos de formació per a professors sobre emocions i educació emocional
- xerrades i/o tallers per a pares. En aquest sentit el projecte es proposa sensibilitzar, formar i conscienciar els pares del seu paper com a primers educadors. Proporcionant-los eines d’educació emocional, ja que la forma com viuen les seves emocions és un important model i un vehicle idoni d’incorporació de valors per als seus fills.

Espero que aquest projecte sigui una petita contribució a favor de la humanització de l’ensenyament i de transformar les nostres escoles en centres on els alumnes puguin fer créixer tot el seu potencial humà.