Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: La cançó com a nexe intercultural a l'aula
Autoria: Montserrat Grau Sanchís
Modalitat: A
Característiques: Resum de cançons (133 pàgines) 6 quaderns de treballs , 6 guies didàctiques, bibliografia.
Orientació del treball: Aquest treball ha estat orientat per ser eminentment pràctic. Els materials que el componen podran ser utilitzats tant a l’aula de música com a l’aula normal.
Temes i/o Identificadors: Música, interculturalitat.
Nivell: Educació Primària.
Resum: Aquest treball té la finalitat d’ orquestrar la interculturalitat amb la música, és a dir, utilitzar la música com a pretext per aconseguir un millor coneixement mutu entre les diverses cultures que configuren les nostres aules. La música com a llenguatge universal que és, sense fronteres, sempre ha jugat un paper molt important en l’educació i aquí ens farà de pont d’unió de cultures, de comunicació i apropament.
El treball consta de:
- Un recull de cançons infantils dels països d’origen dels nostres immigrants.
Aquest recull aplega 133 cançons que han estat editades amb el programa d’edició musical "MUSIC TIME" .
- Un dossier d’ informació dirigit als/les mestres, del Marroc, Senegal i Gàmbia on s’hi pot trobar característiques generals dels països , costums de procedència i costums actuals , que serà de molta utilitat per a comprendre certes actituds que sovint ens sorprenen, o que amb la visió dels nostres ulls europeus, de cultura occidental i cristiana provoquen rebuig per desconegudes o per exòtiques.
- Uns quaderns de treball, on els alumnes descobriran com són els països de procedència d’alguns companys i companyes de classe i aprendran les seves cançons, encaminats a aconseguir un millor coneixement de l’altre i així aconseguir la interculturalitat que tan desitgem tots i totes.
D’aquest quaderns n’hi ha 6 i cada un d’ells té la seva corresponent guia didàctica. 
Quadern CI Marroc i Guia didàctica .
Quadern CM Marroc i Guia didàctica.
Quadern CS Marroc i Guia Didàctica.
Quadern CI Gàmbia i Guia didàctica.
Quadern CM Senegal i Guia Didàctica
Quadern CS Senegal i Guia didàctica.
Pàgina Web on es pot consultar tot el treball.