Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: El Mètode de Projectes Tecnològics com un entorn favorable dintre de la contextualització de la Teoria de l’Activitat de l’Aprenentatge.
Autoria: Albert Josep Soler Martínez
Modalitat: B2
Característiques: Document de 308 planes amb dos CDs amb els fragments d’enregistraments que s'hi comenten.
Orientació del treball: Treball d’investigacióde  pedagogia. Proposa millores en l’aplicació del Mètode de Projectes a Tecnologia.
Temes i/o Identificadors: Didàctica. Tecnologia. Pedagogia. Metodologia de projectes. Teoria de l’Activitat. Treball en grup.
Nivell: Educació Secundària Obligatòria.
Resum: Aquest treball sobre Didàctica de la Tecnologia, intenta relacionar una de les seves metodologies didàctiques més habitual amb diferents enfocaments psico–pedagògics.
El Mètode de Projectes és una de les metodologies didàctiques més emprada a Tecnologia. Aquesta metodologia ja la trobem desenvolupada i tractada per diferents filòsofs i pedagogs, com ara Kilpatrick, Dewey, Montessori, Claparede, ...
Des que la Tecnologia es va implantar com a assignatura a l’ESO s’han anat destinant els nostres esforços a la creació de material didàctic, a la planificació i seqüenciació òptima dels seus continguts, etc. Gairebé ningú, però, s’ha dedicat a estudiar més a fons els processos psicològics subjacents en l’adquisició dels coneixements i procediments d’aquesta assignatura.
Analitzant aquesta metodologia didàctica des del punt de vista de la Teoria de l’Activitat, hem descobert que la manera amb que es presenten els projectes determina la rapidesa i l’assimilació pràcticament sense errades tant dels continguts com de la metodologia de treball.
Les condicions que ha de presentar el projecte per aconseguir aquest èxit docent estan ja força estudiades, avalades i completament determinades, així com les etapes d’assimilació i interiorització d’aquests conceptes i procediments.
Al treball intentem adaptar aquestes condicions a la nostra pràctica docent.