Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Competències bàsiques en expressió oral i escrita a partir d'una proposta interdisciplinària arrelada a l'entorn immediat.
Autoria: Adelaida Pelegrí Sarlé
Modalitat: B3
Característiques: 1r. Treball teòric on s’exposen estratègies bàsiques de treball oral entorn temes significatius arrelats al medi i a treballar des de diferents disciplines: llengua catalana i coneixement del medi.
2n. Treball de tipologies de textos. Estratègies de composició d’expressió oral i escrita, per tant que els nostres alumnes aprenguin a estructurar les idees.
3r. Mecanització de la llengua escrita, mitjançant models que formen part de la nostra cultura i tradició oral.
Treball sistemàtic de la llengua per dominar-ne els diferents registres i per ser capaços d’utilitzar recursos del llenguatge literari.
4t. La producció literària. Desenvolupem la capacitat d’analitzar les relacions humanes a diferents ambients.¨El gat amb botes¨ persegueix aquesta finalitat, que pot treballar-se amb alumnes de sisè nivell.Abans, però, podem iniciar diferents tècniques narratives, com : ¨Fava, favera¨, ¨El rei de les aigües¨, llegenda de la Cucafera ...
5è. Llenguatge científic. Material treballat per alumnes i mestres del C.E.I.P el Temple. El treball científic i experimental : d’ou a granota.
Un cop es dominen els instruments, es va millorant l’expressió escrita.
Orientació del treball: Material pel professorat; material alumnat de cicle mitjà i superior
Temes i/o Identificadors: Ausubel, ensenyament interactiu,  llenguatge oral, comunicació oral,  aprenentatge verbal.
Nivell: Professorat de primària
Resum: Aquest projecte intenta aportar recursos com a eina de treball per a un ensenyament més interactiu i engrescador, basat en la teoria de l’aprenentatge verbal significatiu d’Ausubel. 
Les activitats que proposem són funcionals, és a dir, cal que siguin útils. Guiem l’alumnat, motivant-lo, engrescant-lo amb diferents ajudes.
La nostra pràctica docent al CEIP El Temple de Tortosa ens ha portat a reflexionar sobre el llenguatge oral com a instrument de comunicació, a analitzar el seu progrés, com es van incorporant les idees de temps i espai, com s'enriqueix la precisió lèxica, tenint en compte la funció afectiva i emocional del llenguatge. 
L’aprenentatge durant l’edat escolar, té lloc en diferents àmbits o institucions (escola, família, barri...), en cada un dels quals, l'alumnat fa activitats diferents, teixeix relacions diferents, amb les persones que hi ha i exerceix uns rols socials. El desenvolupament consistirà en integrar-los harmònicament, al llarg de la vida (segons un estudi de la UOC).