Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: L'ensenyament de l'oral i la interacció a l'aula. Propostes per millorar les habilitats cognitives i comunicatives dels alumnes
Autoria: Carme Bosch Grau
Modalitat: A
Característiques: El treball  conté 186 pàgines, estructurat en tres parts més annexos.
Orientació del treball: Llengua i literatura catalana
Temes i/o Identificadors: Comunicació oral, llenguatge, parla, conversa, contes.
Nivell: Educació Infantil i Primària.
Resum: Aquest treball sorgeix, d’una banda, de la reflexió que he anat fent sobre la relació que existeix entre les habilitats lingüístiques i les competències personals i socials, i les possibilitats que tenen de retroalimentar-se quan l’ambient, l’organització d’aula i la intenció del o la mestra ho permeten. D’altra banda, de la necessitat de millorar les habilitats i competències en llengua oral de l’alumnat de Primària.
A l’escola, i en especial a l’Etapa Infantil i el primer cicle de Primària, s’ha donat prioritat a la llengua des de la seva funció comunicativa. Però acostuma a passar que en iniciar el Cicle Mitjà es comença a produir un canvi substancial en el tractament de la llengua. Tot i que una de les finalitats del treball és fer propostes per al tractament de l’oral a Primària, sí que he pogut constatar que els nois i noies dels Cicle Mitjà i Superior no perden l’interès per la llengua si aquesta:
- va connectada a aprendre més sobre el món, els seus misteris i el seu funcionament
- els ajuda a conèixer a ells mateixos millor i donar-se a conèixer als altres
- els ajuda a posar paraules a les seves emocions i aprendre a regular-les millor
- té present la seva història personal i familiar
- respecta la llengua o dialecte de la seva família
- afavoreix el convenciment que la llengua els servirà per aconseguir objectius o per negociar propòsits
- facilita argumentar i superar conflictes
- dóna la possibilitat que la utilitzin per a l’autoafirmació i la confrontació regulada
- serveix per demanar ajuda i oferir-la.
- si els porta, en definitiva, a fer ús de la reflexió, per acabar conquerint el llenguatge intern que ens permet dialogar, fins i tot discutir, amb nosaltres mateixos.