Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: La dramatització i el teatre a l'educació secundària. Recursos didàctics per a la integració escolar i el coneixement de la llengua catalana
Autoria: Elisenda Puig Salvador
Modalitat: A
Característiques: La memòria té 179 pàgines, inclou algunes fotografies i il·lustracions (a l’apartat de material de creació per a l’aula) i bibliografia.
Un vídeo enregistrat a Göteborg (Suècia) a diferents escoles. El vídeo va acompanyat d’una guia per entendre’l millor.
Orientació del treball: El treball consisteix en una primera part d’informació i d’investigació sobre el tema del Drama a l’Ensenyament (a Suècia, Irlanda i Àustria) i una segona part de material de creació pròpia d’ús pràctic per a l’aula
Temes i/o Identificadors: Drama, Teatre, Dramatització, Integració, Aprenentatge de la llengua catalana
Nivell: Adreçat a professores i professors d’ESO (també és vàlid per a Primària)
Resum: El projecte es fonamenta en la idea de l’ús del Drama com a recurs didàctic per a aconseguir uns objectius bàsics:
  1. Integrar els alumnes amb dificultats o sense, tant a nivell personal com social, al grup classe -i de retruc a la societat-.
  2. Adaptar i integrar els alumnes recentment arribats a Catalunya al grup-classe i a la societat catalana.
  3. Cohesionar el grup-classe.
  4. Potenciar el desenvolupament personal i social de l’alumnat.
  5. Aprendre la llengua catalana.
En definitiva, es tracta d’una proposta per tal que les hores de català serveixin per ensenyar la nostra llengua als alumnes de Secundària i que, a més, siguin hores dedicades a la cohesió i bon funcionament del grup-classe i a la integració de l’alumnat a les aules i a la nostra societat. És a dir, vincular l’aprenentatge del català amb el desenvolupament personal de l’alumnat i amb la seva integració escolar i social.
El treball consisteix en una primera part d’informació i d’investigació sobre el tema del Drama a l’Ensenyament (a Suècia, Irlanda i Àustria) i una segona part de material de creació pròpia d’ús pràctic per a l’aula. Aquest material consisteix en exercicis de Drama que combinen la dramatització pròpiament dita amb exercicis orals i escrits per a l’aprenentatge de la llengua catalana, és adient a alumnat d’ESO en general i fàcilment aplicable per part del professorat.