Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 
Programa

 
Títol: Creació d'una aplicació interactiva multimèdia per al comentari i anàlisis de textos filosòfics a l'assignatura d'Història de la Filosofia del Batxillerat (LOGSE)
Autoria: Joan Samaniego Raventós
Modalitat: B2
Característiques: Programa i/o aplicació informàtica en CD-ROM en fitxer executable.
Orientació del treball: Material auxiliar per a l’aprenentatge del comentari de textos a l’assignatura d’Història de la Filosofia.
Temes i/o Identificadors: Filosofia, Història de la Filosofia, Plató, Epicur, Descartes, Hume, Marx, Nietzsche, Freud.
Nivell: 2n Batxilletat
Resum:  El treball consisteix en la creació d’una aplicació-programa multimèdia que pugui funcionar sobre Sistemes Operatius tipus Windows 95 o superior i que tingui com a finalitat bàsica l’aprenentatge de l’anàlisi i comentari de textos filosòfics.
A l’assignatura d’Història de la Filosofia l’alumne s’ha d’enfrontar, cara a cara, amb la comprensió hermenèutica de textos filosòfics de diferents autors i de diferents èpoques. Aquesta tasca por resultar força atractiva per a les persones que ja tenen un tarannà cultural més o menys determinat, però acostuma a resultar molt feixuga per a alumnes que per primer cop es troben amb aquest problema.
El nostre programa vol acostar l’alumnat als textos, idees, conceptes, sentits etimològics diversos...que podem trobar en qualsevol missatge escrit. De cap manera s’ha d’entendre com un substitut de l’aprenentatge presencial i periòdic que es dóna en els nostres instituts de secundària i que han de ser la clau bàsica del coneixement de la Història de la Filosofia per a l’alumnat de Batxillerat.
A més dels comentaris de text que trobarem a l’aplicació, l’alumne disposarà en tot moment d’un glossari de termes filosòfics que el pot ajudar a definir i determinar els conceptes que van sorgint en els diferents textos traduïts. Per altra banda, i com a ajuda secundària, trobarà també a l’aplicació i introduccions temàtiques i històriques per a cada autor i època.