Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead

 
Títol: Recursos i estratègies per una visió de l’art des de les ciències experimentals: La Ciència de l’Art
Autoria: Víctor Nebot Llombart
Modalitat:  A
Característiques: El treball consta de 226 pàgines amb 197 fotografies d’obres artístiques i una extensa bibliografia que inclou nombroses webs. Conté tres annexos: un amb la procedència de les imatges del treball, l’altre amb un llistat d’artistes i el tercer amb un llistat de museus de tot el món. Aquests dos  últims amb enllaços a les pàgines web de referència. 
Una col·lecció de 9 pràctiques amb els guions per a la seva  realització al laboratori, permeten experimentar, d’una manera senzilla i lúdica, la relació de les diferents tècniques artístiques amb el propi art i amb la ciència.
El treball està editat en suport paper i, en suport informàtic en un CD. 
Orientació del treball: Treball d’investigació que genera un material aprofitable didàcticament per al treball docent a l’aula, tant per a les matèries d’humanitats com per a les ciències experimentals. Conté 9 pràctiques per exemplificar diferents tècniques artístiques.
Temes i/o Identificadors: Ensenyaments d’art;  tècniques artístiques; història de l’art; química; tècniques de laboratori.
Nivell: Educació Secundària (segon cicle); Educació Secundària Postobligatòria.
Resum:

En aquest treball presentem la relació que tenen els avanços Tècnics i Científics de les diferents èpoques amb la Història de l’Art. Així, per exemple, es demostra com la paleta dels colors dels pintors ha anat ampliant-se, a mesura que els pigments i colorants van aparèixer. Això, ha estat possible per l’evolució de la Química, que ens ha ofert una nova gamma de substàncies.
Conèixer els àcids permet desenvolupar la tècnica del gravat; la solubilitat i suspensió dels pigments, la tècnica de l’oli; la cristal·lització, la tècnica del fresc; i així, totes les demés manifestacions artístiques.
L’Impressionisme es pot explicar com a conseqüència de l’aparició dels colors a l’oli preparats de forma industrial i servits dintre de tubs d’estany.
Les obres d’art no tan sols transmeten el missatge de l’artista, sinó també ens parlen de l’època en què van ser fetes. Un estudi més profund de l’obra, ens dirà com estava la ciència en aquell temps, quina tecnologia aplicaven i com relacionaven tots els coneixements del moment.
Per a desenvolupar aquest treball hi ha unes pràctiques que es poden realitzar amb els materials que ja existeixen als centres docents.