Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead

 
Títol: Una proposta per l’adquisició i pràctica de les competències bàsiques a Ciències Socials: l’anàlisi de la història a partir de les noves tecnologies audiovisuals.
Autoria: Joan Maria Bragulat Isach
Modalitat:  B2
Característiques:

El treball és format per 10 fitxes, cadascuna de les quals d’entre 13 / 15 pàgines on s’explica un fet històric relacionat amb el contingut d’una pel·lícula projectada prèviament a l’aula. Cada fitxa consta d’una mescla entre el text d’explicació i un conjunt d’imatges ( com a mínim, una per pàgina ) destinades a complementar la informació visual proporcionada per la projecció.
S’inclou també una fitxa per a l’alumne, amb una extensió de 3 / 4 pàgines, que ha de ser treballada pel grup - classe.
Acompanya un llistat de pel·lícules a projectar. S’ofereix aquí un conjunt d’alternatives fílmiques per facilitar la tasca del professorat.
Segueix la bibliografia bàsica utilitzada per l’autor.
Es finalitza amb una relació de la procedència de les imatges utilitzades i dels seus drets.

Orientació del treball: Material per a ser utilitzat a l’aula. Assignatura d’Història.
Temes i/o Identificadors:

Els regnats de Marc Aureli i Commode.
Eduard I d’Anglaterra, la revolta de William Wallace i la independència d’Escòcia.
La Guerra dels Cent Anys i Joana d’Arc.
Els Reis Catòlics i Joana la Boja.
El període napoleònic, la Restauració de 1814 a França i Espanya, i la revolta de 1830.
La Xina del segle XIX, la Guerra de l’Opi i el final de la dinastia imperial.
El naufragi del Titanic.
L’aparició del nazisme i la seva arribada al poder. Hitler.
El bombardeig de Pearl Harbor i la campanya del Pacífic.
El desembarcament de Normandia i la derrota del nazisme.

Nivell: 4t ESO; 1r Batxillerat.
Resum:

Consisteix en l´elaboració d´un material de treball a l´aula que, partint d´un conjunt de pel.lícules històriques, ofereixi material complementari en forma de fitxes, adaptat als continguts curriculars de Ciències Socials d´ESO.
Les fitxes inclouen textos - els seus continguts es troben en el llistat immediat - i material gràfic, sovint inèdit, procedent de l´arxiu personal de l´autor i de museus catalans ( Museu del Cinema de Girona, Museu Diocesà de Girona, Museu de l´Empordà de Figueres, ... ) S´inclou material de treball per a l´alumne.