Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Acostant els TAE
Autoria: Josep Ribera i Turró
Modalitat: A
Característiques: El treball consisteix en una web consultable a partir d’entrar al directori "WEBTAE" del Cd-Rom que s’adjunta i clicar sobre el fitxer "index.htm".
La web "WEBTAE" conté pàgines per treballar directament amb alumnes nouvinguts, enllaços per conectar amb altres webs i molt material de primera necessitat per als professors dels TAE.
Orientació del treball: Material per ser utilitzat, connectat a Internet, pel professorat dels TAE. Algun material pot ser utilitzat directament a l’aula, amb ordinadors i alumnes nouvinguts.
Temes i/o Identificadors: Departament d’Ensenyament. Immigració. SEDEC. TAE. Alumnes nouvinguts. Català. Racisme. Acollida alumnes. Joventut. Adolescència. Benvinguts. Aprenentatge català. Discriminació. Web. NTIC
Nivell: La "WEBTAE" està dirigida als professors i profesores dels TAE i està concebuda per ser gestionada pel SEDEC o, per extensió, pel Departament d’Ensenyament.
Resum: Hem creat, després de nombroses consultes per correu electrònic a tot el professorat dels TAE, consultes personals al SEDEC i a altres organismes que treballen per la immigració (Fundació Bofill, Consorci de Normalització Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Programa "Benvinguts, benvingudes a Catalunya", El Departament de Benestar i Família, Associació sociocultural Ibn Batuta, SOS Racisme, ETANE, Institut Europeu de la Mediterrània, CCOO de Catalunya (Dona i immigració), Mon Diplomatique Fòrum 2004 i altres, una web que consta de:
Pàgina d’entrada, amb 
Novetats, que caldria renovar com a mínim un cop per setmana, el mateix dia(es) de cada setmana.
Índex, que es manté en totes les pàgines, així pesa menys i l’usuari passa més ràpid d’una pàgina a una altra
Documents administratius. En format "pdf":
Normativa, Funcionament i Entrada de dades
Documents pedagògics. Que es podrien "baixar" via Internet
Elaborats pel SEDEC, per la SDGTI, la DGPL o altres
Documents pedagògics referenciats,
De possible utilització amb alumnes,
De suport als mestres,
Fòrum de discussió, amb una pàgina web per recollir opinions
Apartat dels alumnes on s’hi podrien penjar fotos dels TAES, dels països d’origen, cartes entre els alumnes, endevinalles.