Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Fem un centre 3 S (sostenible, saludable i solidari)
Autoria: Irene Monferrer Ballester
Modalitat: B3
Característiques: Extensió: 160 pàgines.
Material gràfic: conté fotografies, gràfics i model de material elaborat.
Annexos: adjunts a cada fitxa corresponent a una activitat.
Al final, s’inclou un apartat dedicat a recursos.
Orientació del treball: És un projecte ja experimentat en un centre.
Parteix d’una reflexió teòrica.
És una proposta dinàmica.
Conté activitats de fàcil aplicació a l’aula des de qualsevol assignatura, però especialment des de l’ Àrea de Ciències de la Naturalesa.
Temes i/o Identificadors: Sostenibilitat, salut, solidaritat, educació en valors, hàbits, actitud responsable i respectuosa, observació, anàlisi de la realitat, programació, biologia, ciències de la Terra, química, física, ciències socials, reflexió, motivació, posada en marxa, avaluació, eina de comunicació.
Nivell: Qualsevol nivell de Secundària Obligatòria i Postobligatòria
Resum: FEM UN CENTRE 3 S és un projecte estructurat com a material didàctic després d’haver estat experimentat en un centre. Es basa en una metodologia repetitiva que ens agrada definir com l’efecte gota.
La característica d’aquesta iniciativa és que es presenta d’una manera pràctica (sostenible i saludable) i vivencial (solidari), i que relaciona aquests tres aspectes que són –segons la nostra opinió- els fonaments educatius que ens permetran treballar la formació integral de l’alumnat sense deixar de banda els continguts curriculars.
Objectius generals
Educar l'alumnat en el respecte envers l'entorn (sostenible), el propi cos (saludable) i els altres (solidari).
Contribuir a desenvolupar i fomentar actituds de respecte i de participació activa.
Vetllar pel manteniment dels nivells de salut, sostenibilitat i solidaritat assolits, i procurar la millora de les actituds.
Esdevenir un centre de les 3 S: SOSTENIBLE, SALUDABLE I SOLIDARI es planteja com:
UN GRAN REPTE a assolir mitjançant petites accions adreçades a les 3 S.
UN CANVI D’ACTITUDS I D’HÀBITS que sabem que s’aconsegueix treballant amb "l’efecte gota".
UNA EINA DE COMUNICACIÓ que ens permeti conscienciar sobre actituds.
La metodologia és bàsicament participativa i vivencial, i implica tots els estaments de la comunitat educativa.
Inclou fitxes per desenvolupar activitats corresponents a cada S