Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol:

El portal dels cicles formatius. Família: adminsistració d'empreses : organització i gestió comercial.

Autoria: Juan Luis Bedia Urbano
Modalitat: A
Característiques: a) El projecte es presenta en CD ROM (85 carpetes i 225 arxius. 2MB de dimensió)
b) Memòria explicativa del projecte (20 pàgines amb imatges de les pàgines principals de les distintes àrees de treball del portal)
c) Manual de instal·lació i administració del portal (12 pàgines amb imatges).
Orientació del treball: Es un portal d’Internet adreçat al professorat i alumnat de les famílies professionals "Administració d’Empreses /Organització i Gestió Comercial". El projecte te la intenció que, mitjançant aquest portal, canalitzem una part de la activitat acadèmica, puguem realitzar tasques de reciclatge i formació, i intercanvi de material didàctic per tal de solucionar uns dels problemes que tenim als cicles formatius de la nostra família, com és la manca de material didàctic publicat.
És per tant, com s’ha definit en la memòria:" Un espai d’identitat comunicativa, format per diferents àrees de treball i d’oci, que pretén solucionar problemes i mancances detectades en la nostra especialitat i crear un espai de intercanvi de material didàctic, de formació i de relació, adreçat al professorat i a l’alumnat de les famílies de la formació professional, Administració d’Empreses / Organització i Gestió Comercial".
Temes i/o Identificadors: Al ser un portal d’Internet que pretén proporcionar, entre d’altres, eines de reciclatge professional, te un numero important de enllaços a pàgines web d’institucions (Agència Tributària, ICAC, DOG, BOE, MNA... etc.) amb la finalitat de que es pugui consultar: normativa, legislació, bases de dades....
També es fa referència als proveïdors d’Internet dels que s’utilitzen serveis amb la finalitat de proporcionar eines de renovació didàctica (Melodysoft, Dialogoo, Messenger.... )
Nivell: Aquest portal d’Internet va adreçat als professors, professores, i alumnes de tots els nivells i tots els cicles formatius de la família professional Administració d’Empreses Organització i Gestió Comercial
Resum:

El projecte és un portal d’Internet, format per diferents àrees de treball i d’oci, per a les famílies professionals, adreçada, aquesta versió, per els seus continguts, a la família "Administració d’Empreses Organització i Gestió Comercial"
La manca de material didàctic en que ens trobem per les particularitats del sistema editorial que ens nodreix d’aquest material i per la curta vida que en aquest moments tenen els nostres cicles formatius és un dels nostres problemes. Compartir i intercanviar experiències i el material didàctic que el professorat que imparteix els cicles pugui tenir elaborat podria ser la solució a aquest problema.
Mitjançant aquest portal he pretès crear un mitjà que ens permeti compartir i intercanviar el material didàctic que cada u de nosaltres elaborem; i eliminar el problema que per aquest intercanvi suposa la dispersió geogràfica del professorat dels nostres cicles.
D’altra banda aquest projecte vol proporcionar mitjans que facilitin el nostre reciclatge i la nostra formació i incloure entre les nostres eines didàctiques procediments de treball que utilitzin les noves tecnologies.
També aquest portal vol crear un mitja d’oci i de relació, professional i lúdica, per un col·lectiu que, per les característiques de situació dels seus llocs de treball, es troba ben dispers.