Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead

 
Títol: Ciutat d'acollida, Cornellà de Llobregat
Autoria: Joan tardà i Coma
Modalitat:  B2
Característiques: Treball de 75 pàgines.
Orientació del treball: Aquest treball pretén enriquir el Pla d’Acollida del centre amb una oferta adreçada als estudiants nouvinguts d’ESO (preferentment de 2n Cicle) i de Batxillerat.
Temes i/o Identificadors: Pla d'acollida; estudiants nouvinguts; educació en la diversitat.
Nivell: Educació Secundària Obligatòria i Postobligatòria.
Resum: L’objectiu principal rau en oferir claus per a una integració accelerada de l’estudiant estranger en una activitat ciutadana de caràcter col.lectiu (amb la participació activa afegida de ciutadans no implicats en el procés d’aprenentatge), a aportar a l’estudiant nouvingut incentius, estímuls i els coneixements necessaris del medi que li permetin contrarestar els dèficits inicials que imposa la seva condició d’immigrant i, alhora, reforçar-li estructures bàsiques de llengua catalana prèviament adquirides en el curs del TAE.