Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead

 
Títol: Atles literari del Baix Empordà
Autoria: Xavier Cortadellas i Grat
Modalitat: B2
Característiques: Portada, índex i 15 capítols, el primer dels quals és d’introducció. Hi ha un apèndix de bibliografia al final. Part del treball és una antologia de textos escrits per diferents esriptores i escriptors. En general, aquests textos són difícils de treball i molts d’ells són tan útils per estudiar-los tant literàriament, com lingüísitcament. També aproten dades històriques i geogràfiques.
Orientació del treball: Treball d’investigació que pot ser utilitzat a les assignatures de literatura i llengua catalanes, història i geografia.
Temes i/o Identificadors: Baix Empordà; escriptors; segles XIX i XX; literatura; comarca; novel·la; poesia; teatre; revistes
Nivell: Educació Secundària Obligatòria. Educació Secundària postobligatòria
Resum: L’Atles literari del Baix Empordà és un recorregut per totes les poblacions i per molts altres indrets d’aquesta comarca que han estat descrits, evocats, citats o utilitzats com a marc de peomes, novel·les, narracions, obres de teatre i, en alguns casos, articles periodísitcs, assaigs o llibres d’història. Donada l’ambició del treball, m’he limitat a estudiar sobretot els segles XIX i XX llevat de casos excepcionals. Val a dir que no és un treball d’història de la literatura al Baix Empordà, sinó senzillament un atles, de manera que he tingut primer en compte les referències geogràfiques i, només en segon lloc, la qualitat literària. Tampoc no distingeixo entre el lloc del naixement dels autors, el llocde residència o la llengua. L’única limitació és que l’obra hagi estat publicada. N’exceptuo només alguns casos especials.
El treball està dividit en quinze capítols. S’inicia amb un d’introducotri sobre la comarca i continua seguint un ordre geogràfic de sud a nord i del litoral a l’interior. Comença, doncs, per Sant Feliu de Guíxols, van seguint capítols fins a Torroella de Montgrí i, tot seguit, continua pel rerepaís fins arribar a la Bisbal, capital de la comarca. Al final de tot hi ha una bibliografia mínima.