Recull de documents administratius
Índex

La invitació
Tractament personal
Estructura i fraseologia
1. Identificació de l'emissor
2. Nucli del text
3. Datació
4. Informació addicional
Remarques
Esquema
Exemple

Gabinet de Llengua Catalana de la UAB