Recull de documents administratius
Índex

L'ofici
Tractament personal
Estructura i fraseologia
1. Encapçalament
2. Salutació
3. Nucli del text
4. Comiat
5. Signatura
6. Datació
7. Destinació
8. Anotacions finals
Remarques
Esquema de l'estructura 1
Esquema de l'estructura 2
Exemple de l'estructura 1
Exemple de l'estructura 2

Gabinet de Llengua Catalana de la UAB