Recull de documents administratius
Índex

La resolució
Tractament personal
Estructura i fraseologia
1. Identificació
2. Nucli del text
3. Datació
4. Signatura
Remarques
Esquema
Exemple

Gabinet de Llengua Catalana de la UAB