TREBALLS EN RACONS EN UNA ZER

EL PERQUÈ DEL PROJECTE
COM SÓN ELS NOSTRES RACONS
ORGANITZACIÓ
SONGS & STORIES CORNER
PAIR CORNER
GAMES CORNER
LIBRARY CORNER
LIBRARY CORNER: experiència amb pares i mares de la Z.E.R.
BRITISH CORNER
COMPUTER CORNER

 
EL PERQUÈ DEL PROJECTE:

* Potenciar una metodologia que respecti la diversitat: d’alumnat, d’agrupament, de material, d’habilitats, d’escoles...

* Habituar els nens i nenes a escoltar altres registres diferents als de la “teacher”.

* Incrementar l’ús de l’anglès oral, tant parlat (“speaking”) com escoltat (“listening”).

* Ampliar l’horari de contacte de l’alumne/a amb la llengua anglesa, mitjançant servei de préstec.

* Possibilitar als alumnes que es gravin i s’escoltin.

* Donar a conèixer cançons, rimes i històries de la cultura anglosaxona.

* Establir vincles de relació dins de l’àrea entre els nens i nenes de les escoles de la Z.E.R.

COM SÓN ELS NOSTRES RACONS:
Partint de la realitat de la condició itinerant de la mestra de llengua anglesa i de les possibilitats de les escoles rurals, els racons tenen aquestes característiques:

Alumnes de Camarasa, ajudant a traslladar els racons del cotxe de la” teacher” a l’aula d’anglès

* Són mòbils, traslladables fàcilment d’una escola a l’altra. Tanmateix, hi ha algun racó fix i material duplicat.

* Tenen material atractiu i motivador.

* Amb material clar i ben classificat, per saber en tot moment què s’ha de fer.

 * Reutilitzables: fitxes en fundes de plàstic amb suficient fotocòpies o  plastificades per escriure-hi amb retolador i esborrar després.

* Autocorregibles: amb la solució a part o darrera.

ORGANITZACIÓ:

Treballem en racons una sessió setmanal.

 A les aules d’anglès de les dues escoles, s’ha penjat una graella plastificada amb el llistat dels alumnes i els racons que hi ha, perquè vagin marcant amb qui i quins racons han visitat en la sessió. Han de fer tota la ronda de racons (que dura 3 setmanes, 2  racons per sessió) amb el mateix company/a abans de canviar.

En acabar la ronda, fan una valoració del que han fet a cada racó.

SONGS & STORIES CORNER:

Hi trobem una capsa amb cintes de curta durada: les "songs", de tapa groga, i les "stories", de tapa blava. Són les treballades a classe, per reforçar, i moltes de noves.
Tenim també dos dossiers: un groc, amb les lletres de les cançons plastificades, i un blau, amb les històries fotocopiades en color i activitats relacionades, totes autocorregibles.
Aquest és el racó de la maleta-laboratori d'idiomes. Escolten una història, fan les activitats i canten una cançó en cada sessió.
Els alumnes poden gravar amb el micro fragments d'històries, d'un llibre del "Library Corner" o una cançó (en horari a convenir amb la "teacher"), de forma individual o en petit grup.

*Material fix a cada escola: la maleta-laboratori.

* Material itinerant: la capsa amb les cintes i els dos dossiers.

Maleta-laboratori de Camarasa
Maleta-laboratori de Vallfogona
PAIR CORNER:

Es treballa en parella.                                                               

Hi tenim un bloc gegant de pòsters plastificats (els “Flip Posters”) amb un dossier amb activitats preparades per a cada pòster, orals i escrites.

També dues safates, una amb tot de preguntes plastificades, treballades durant la Primària, i una altra, amb les respostes, també plastificades i en diferent color. Han d’aparellar-les i pronunciar-les correctament.

Material itinerant: els “Flip Posters”.
Material fix a cada escola: les 2 safates amb preguntes-respostes i el dossier dels pòsters.
GAMES CORNER:
Hi tenim jocs comprats o elaborats pels alumnes o per la “teacher”.
En cada espai de l’aula dedicat a aquest “corner”, hi ha penjades les frases més usuals per als games

Material itinerant:  jocs de compra
LIBRARY CORNER:

Disposem de més d’una seixantena de llibres de lectura, cadascun amb la seva casset corresponent, i classificats en tres nivells de dificultat.

En una capsa petita hi ha les fitxes de lector, on cada nen/a anota les seves dades personals, així com cada  llibre que s’agafa en préstec.

En un dossier hi tenim la fitxa de lectura, de model únic: títol, registre, nivell, nombre de pàg., opinió...

En cada espai de l’aula destinat a aquest “corner”, es pengen les fotos dels millors lectors i dels llibres més triats.

* Material fix:  2 “walkman”, la capsa de fitxes de lector i dossier amb fitxa de lectura.

* Material itinerant:  els llibres i 2 capses amb les cassets.

Library Corner a Camarasa
Library Corner a Vallfogona

LIBRARY CORNER: experiència amb pares i mares de la Z.E.R.:

En aquest racó hi ha hagut un treball previ per tal que cada llibre  tingui la seva casset: s’han separat totes les lectures en cintes de curta durada, ja que les editorials aprofiten en posar tota la col.lecció en una casset o en un CD.

 Posteriorment, s’han escanejat totes les cobertes dels llibres per posar-les a cada cinta gravada.

De totes maneres, tenim una col.lecció de llibres dels quals l’editorial no ha elaborat la part d’àudio. Es va demanar ajuda a pares i mares bon coneixedors de la llengua anglesa, per tal de gravar aquestes lectures, repartint-nos els papers de narrador, personatges, i també incloent-hi música. Ho vam gravar a l’estudi del C.R.P. de la Noguera i amb la maleta-laboratori de la Z.E.R. rebuda aquest curs.
Estudi del C.R.P.aaaaaaaaaaaaa
Maleta-laboratoi de la ZER
VA SER UNA EXPERIÈNCIA MOLT DIVERTIDA I GRATIFICANT!!
BRITISH CORNER:

És el racó fix a les dues escoles. 

Hi ha penjats un mapa i bandera de la Gran Bretanya. Posters dels Festivals de cada trimestre. Fitxes dels alumnes...

També tenim material plastificat, fotos, postals, souvenirs, revistes,  monedes... tot classificat per temes.

Es va elaborant un dossier amb preguntes.

COMPUTER CORNER:

Aquest racó només funciona a l’escola de Vallfogona, on disposem d’ordinador d’aula.

Hi treballem les activitats Clic i CD’s disponibles al mercat.