LES ARMES DEFENSIVES

El cavaller porta tot el cos ben protegit per una estructura de ferro, que és rígida, incòmoda i pesada.

A sota de l'armadura s'ha de protegir la pell del contacte directe amb el metall. Es posa una camisa prima, un gipó de cotó i després la cota de malla o augsberg, que és com un vestit fet de ganxet però amb peces de ferro rígid.

Encara que sigui rígida, l'armadura s'ha de poder doblegar pels colzes i pels genolls. En aquests indrets no hi ha ferro per protegir el cavaller, sinó unes peces de malla anomenades gosset o sagnia. És per aquests foradets que, si el cavaller ha caigut a terra durant la batalla, l'enemic aprofita per introduir-hi les dagues i ferir-lo on pot.


Amb una armadura d'aquest tipus, al cavaller l'escut ja no li és gaire útil per defensar-se, encara que també en podia fer servir.


El cavaller es protegeix el cap amb diversos tipus de casc, com l'elm, la celada, el bacinet o la cervellera. Un dels tipus de casc més espectacular és la cimera. El casc consta de dues parts: el casc pròpiament dit i la bavera, que defensa la cara.

Si el cavaller ha caigut a terra, els soldats enemics li aixecaran la bavera per matar-lo amb facilitat.


Retorn a "L'arnès del cavaller" BLUEBALL.GIF (901 bytes)
Retorn a "Aspectes de la novel·la" REDSPOT.GIF (326 bytes)
Retorn a l'inici REDSPOT.GIF (326 bytes)