PROPOSTES DE LECTURA

LLEGIM EL TEXT DES DE L'AMOR

Ai, l'amor! En podríem dir tantes coses! Hi ha una definició molt il·lustrativa d'un expert medieval en el tema, anomenat Andreu el Capellà, que va escriure a finals del segle XII. Deia que "l'amor és una passió que comença amb la contemplació de la bellesa de l'altre sexe".

Tenim, doncs, la bellesa. I la mirada de l'enamorat com a primer pas per introduir-se en el camí de l'amor. Però l'amor és una passió, i això vol dir també patiment. L'amor comportarà, per tant, un grau elevat de sofriment i serà viscut i descrit com una malaltia. Justament, tot això és el que li va passar a Tirant (i a tants d'altres!).

Podríem parlar de com era l'amor per als trobadors i les trobairitz, poetes dels segles XII i XIII que entenien l'amor com el lliurament (sobretot espiritual) i l'obediència a la persona estimada, que era objecte de tots els elogis en els versos que escrivien. Aquest era l'amor a què es lliuraven les dames i els cavallers, tant els de la realitat com els de la ficció.

Al Tirant lo Blanc trobarem alguna cosa de tot això. Al capítol 127 de la novel·la, Estefania (una donzella de la princesa Carmesina), declara que hi ha tres tipus d'amor:

        1.  L'amor virtuós. Que s'esdevé quan un senyor "molt favorit e cavaller molt virtuós" estima una donzella, per la qual fa danses, justes i batalles. És el tipus d'amor que s'acosta més al dels trobadors.

        2. L'amor profitós. Que es dóna quan un gentilhome "o cavaller d'antic llinatge e molt virtuós" estima una donzella per treure'n algun tipus de profit (social o econòmic). Aquest tipus d'amor és per a Estefania rebutjable.

        3. L'amor viciós. La donzella (fixeu-vos que aquí és ella qui pren la iniciativa) estima el gentilhome o el cavaller "per son delit". L'objectiu és aplegar-se "al llit encortinat amb los llançols ben perfumats" per obtenir tot el plaer que es pugui... Aquest és el tipus d'amor que més li agrada a Estefania.

Nosaltres ens mirarem la novel·la des d'aquesta perspectiva. Si abans de començar voleu informació bibliogràfica, cliqueu aquí i en trobareu. I si no, deixeu-ho córrer, que sempre hi ha temps...


Retorn a "Propostes de lectura" BLUEBALL.GIF (901 bytes)
Retorn a l'inici REDSPOT.GIF (326 bytes)