Inici 3r ESO 4t ESO 1r BAT 2n BAT Informació
Valències (Estats d'oxidació) més freqüents
Anar a les regles de formulació (Feu clic)

METALLS NO METALLS
+3
Alumini  Al
Bismut Bi
+3
Bor B
+4............ - 4 
Carboni  C
Silici  Si
Germani Ge
+3  +5 ....... -3
Nitrògen N
Fòsfor P
Arsènic As 
Antimoni Sb
  +1
Liti Li
Sodi  Na
Potassi K
Rubidi Rb
Cesi Cs
Plata Ag
+2
Beril·li   Be
Magnesi Mg
Calci Ca
Estronci  Sr
Bari  Ba
Radi Ra
Zinc Zn 
Cadmi Cd
+2  +4  +6 ........... - 2
Oxigen O (-2)
Sofre S
Seleni Se
Tel·luri Te
+1 +3  +5  +7 .......... - 1
Fluor  F(- 1)
Clor  Cl
Brom Br
Iode I
+1  +2
Coure Cu
Mercuri   Hg
Ió amoni NH4+  
Ió hidrògen H+
+1  +3
Or Au
+2  +3
Ferro Fe
Níquel Ni
Cobalt Co
+2  +4
Estany Sn
Plom   Pb
Platí Pt
+2  +4  +6  +7 
Manganès Mn
+3  +6
Crom Cr
Anar a les regles de formulació (Feu clic)