Inici 3r ESO 4t ESO 1r BAT 2n BAT Informació
COMPOSTOS BINARIS
Formulació i nomenclatura
Veure teoria binaris

5) Formuleu i doneu el nom en les dues nomenclatures que falten. Per exemple, si es dona el nom per Stock, haureu de dir el nom per sistemàtica i per clàssica

 

tel·lurur de plom (IV)            ……………………………………………………

bromur d'hidrogen ………………………………………………………............

diclorur de dimercuri    ………………………………………………………....

carbur d'argent ………………………………………………………............

nitrur cùpric      ………………………………………………………............

6) Formuleu:

hidrur de liti                          ………………

selenur d'alumini                ………………

àcid bromhídric                   ………………

selenur d'hidrogen             ………………

nitrur d'alumini                    ………………

tetraclorur d'estany;            ………………

fluorur d'or (III);                    ………………

tel·lurur d'hidrogen             ………………

selenur d'amoni                  ………………

clorur de calci                      ………………

fosfur de magnesi              ………………

amoníac                               ………………

cianur potàssic                   ………………

cianur de ferro (II)              ………………

 

7) Anomeneu per les 3 nomenclatures, quan sigui possible.

HgI2 ………………………………………………………………………...................

SnH4………………………………………………………………………...................

B2Te3………………………………………………………………………..................

HgSe………………………………………………………………………...................

Fe4Si………………………………………………………………………................

1) Formuleu els següents hidràcids:

a)  ..............................................

.................       àcid sulfhídric

.................       àcid clorhídric

.................       àcid bromhídric

 

b)  Formuleu:

.................       sulfur d’hidrògen   

.................       clorur d’hidrògen   

.................       iodur d’hidrògen

.................       flourur d’hidrògen  

 

2) Formuleu :

a) 

.................       monoflourur de brom

.................       trisulfur de dibor                

.................       triselenur de diarsènic

.................       fosfur de bor

.................       heptaflourur de iode         

b) 

.................       bromur de liti          

.................       fluorur de niquel (II)

.................       clorur de ferro (III)              

.............….    iodur de plata

 

 3) Anomeneu els següents hidràcids:

a) 

H F(aq)          ......................................................

H2Se(aq)      ......................................................

HI(aq)            ......................................................

H2Te(aq)      ......................................................

 

b)  Anomeneu:

H2Se             ......................................................    

H2Te              ......................................................

HBr                 ......................................................

 

4) Anomeneu:

a) 

B2S3              ......................................................

SF2                ......................................................      

SiCl4              ......................................................

As2Se5         ......................................................    

CS2                ......................................................

 

b) 

SrCl2             ......................................................

RbI                 ......................................................

KCl                 ......................................................  

RaS                ......................................................

PbBr2        ......................................................