L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA

 

Treball de búsqueda guiada a internet (web quest)

Adreçada a l'alumnat de cicle superior de primària i al primer cicle d'ESO.

 

GUIA PER AL PROFESSORAT

Activitat de motivació                                                                                           Iniciar l'activitat

 

Activitat creada per Auxiliadora Garzo .Abril 2001.  (Última actualització Abril 2004)