Qui era Ramon Llull?

Una Caça del tresor basada en Internet

Activitat elaborada per 
Àlex Gimeno

agimeno5@xtec.cat 


Introducció | Preguntes | La gran pregunta  | Recursos d'Internet | Conclusions | Crèdits


Introducció 

Qui era Ramon Llull? De ben segur que en sabeu poques coses, d'aquest autor, i molt més si fa poc que, com a alumnes de secundària, us heu endinsat en l'estudi de la literatura catalana. En aquest sentit, i per fer-ho d'una manera més acord amb les tecnologies del segle XXI, aquesta cacera ens donarà alguna resposta concreta a aquesta pregunta.

La vostra feina consisteix a donar resposta a les 10 qüestions que trobareu a continuació. Per trobar la resposta correcta caldrà que consulteu les adreces que se us proporcionen a l'apartat de recursos. Tingueu en compte que aquesta cacera finalitza amb una gran pregunta, la resposta de la qual haurà de ser resultat dels aprenentatges que hàgiu fet durant la recerca. Així doncs, us caldrà aplicar estratègies de comprensió i deducció de la informació per tal de triomfar en la vostra empresa.

Que la recerca sigui profitosa! I que el viatge us dugui a bon port!

Tingueu present que amb aquest viatge descobrireu una autor fascinant de la literatura catalana. Així, des del nostre ordinador ens mourem per les diferents possibilitats que ens ofereix la xarxa amb la finalitat de conèixer una etapa increïble de la nostra història literària comuna.

 


Preguntes

1a PREGUNTA:

Quin fet crucial s'esdevé en la biografia de Llull i que marcà la seva vida posterior?

2a PREGUNTA:

Què implicà per a Llull la crida de Déu?

3a PREGUNTA:

Llull va ser un gran viatger. Quin motiu el portarà a moure's per gran part d'Europa? Esmenta alguns dels llocs que va visitar.

4a PREGUNTA:

Per quin motiu Llull utilitza el català en la seva obra? Què va significar això per al català, com a llengua?

5a PREGUNTA:

Quina finalitat té per Llull la literatura?

6a PREGUNTA:

En quins grans grups es classifica, genèricament, la seva obra?

7a PREGUNTA:

Fes un llistat de les principals obres que va escriure Ramon Llull.

8a PREGUNTA:

A quina obra pertany aquest fragment?

Molt contrarià a la guineu i als seus companyons no ésser del consell del rei, i des d'aquell moment la guineu, en el seu interior, va concebre la traïció i desitjà la mort del rei. Digué a l'elefant:
-"D'ara endavant hi haurà gran enemistat entre les bèsties carnívores i les herbívores, car el rei i els seus consellers mengen carn i vosaltres no teniu en el consell cap bèstia que sigui de la vostra naturalesa que mantingui el vostre dret."
L'elefant va respondre que tenia l'esperança que la serp i el gall defensarien els seus drets en la cort del rei ja que no eren animals carnívors. Va respondre la guineu i digué que en una terra hi havia un cristià que tenia un sarraí del qual es fiava molt i a qui donava molts de plaers; però el sarraí, que per llei li era contrari, no li podia tenir afecte sinó que pensava tots els dies com el podria matar.

9a PREGUNTA:

En què es basa la grandesa de Llull com a escriptor?

La gran pregunta

 

Ens trobem quasi al final de la nostra recerca. Potser ara és el moment de pensar una mica i valorar la importància d'aquesta figura. Us haureu adonat que Ramon Llull és un personatge força singular. Amb unes "preocupacions" religioses i literàries força personals i d'un profund caràcter. Plantegeu-vos aquesta situació i intenteu esbrinar si la mentalitat de Ramon Llull respon a la pròpia de l'home del segle XIII. Dit en altres paraules la situació històrica, política i cultural de l'època en què va viure Ramon Llull van incidir plenament en la seva tasca com a home, com a pensador, com a filòsof i com a escriptor?

 


Recursos d'Internet

http://enllullat.cat/ramon-llull

http://www.escriptors.cat/autors/llullr/pagina.php?id_sec=2850

http://www.mallorcaweb.net/ramonllull/index.htm

http://www.racocatala.com/~cat1714/llengua/cathist03.htm

http://lletra.uoc.edu/ca/autor/ramon-llull

http://www.xtec.es/centres/a8033924/auques/llull/llull1.htm

http://www.xtec.es/%7Elrius1/llull/contenidor.htm

http://www.xtec.es/~jquintan/llull98/llullcat.htm

 


Conclusions 

Després d'haver realitzat aquest viatge per la xarxa, desitjo que s'hagi aconseguit l'objectiu general, així com que tots vosaltres hàgiu augmentat les vostres possibilitats de cerca, recuperació, comprensió, anàlisi i reflexió de la informació llegida en cadascuna de les pàgines consultades.

Si el tema us ha interessat, no dubteu a visitar aquest enllaç per portar-vos a la webquest que us portarà a fer un altre tipus de viatge literari pel segle XIII.

 


Crèdits 

Agraeixo des d'aquesta pàgina la informació, les valoracions i les dades que apareixen en cadascuna de les adreces de recursos utilitzades per a la realització d'aquesta cacera.