Projectes a l'aula  
Construcció d'una biga de formigó armat
Conserva d' olives
Maqueta d'una porta corredera
Construcció d'una radio d'FM
Construcció d'un pont llevadís
Elaboració de paper reciclat
Construcció d'un teler
Construccio d'una grua