Climograma
Dibuixem i interpretem un climograma amb el full de càlcul Excel

Arxiu Microsoft Excel, preparat per a fer el climograma:

Algunes webs:

  1. Paisatges i climes del món: Climogrames, gràfics del climes 
  2. Climogrames amb l'Excel
  3. Model de diagrama climàtic

Obrim l'Excel, omplim una taula, dibuixem el climograma i interpretem-lo.

~


El Web de les Ciències Socials