Ajuda
Correu electrònic
 
 
Estadística
Programari
Fitxers necessaris
Activitat Word
Excel
 

Climogrames

En alguns casos és necessari combinar dos gràfics per mostrar dues variables estadístiques diferents com és el cas dels climogrames (temperatura i pluviositat) o el cas de comparar el preu de l'habitatge i el nombre d'habitatges venuts.

En el cas dels climogrames és convenient que l'escala de les precipitacions sigui el doble que l'escala de les temperatures. D'aquesta manera podrem observar les èpoques de l'any considerades com a àrides. Segons l'índex Gaussen, hi ha aridesa quan les precipitacions no sobrepassen el doble de la temperatura. En triar les escales d'aquesta manera, en els mesos que la barra de les precipitacions quedi per sota de la línia de temperatura tindrem un període d'aridesa. Si vols saber més sobre climogrames pots consultar la pàgina web:

 

Crea un nou full de càlcul, anomena'l climograma.xls. Introdueix les dades següents:

mes
precipitació (mm)
temperatura (ºC)
G
120
9
F
85
11
M
42
12
A
48
15
M
51
18
J
19
22
J
10
26
A
39
26
S
106
23
O
124
17
N
99
12
D
115
11

Selecciona les dades de les tres columnes, incloent la capçalera (primera fila). Clica sobre la icona de ASISTENTE PARA GRÁFICOS. Tria el tipus de gràfic LÍNEAS Y COLUMNAS 2, que trobaràs a la pestanya TIPOS PERSONALIZADOS. Fes les modificacions necessàries per aconseguir el gràfic següent (tingues en compte que per fer les barres més amples cal posar a 0 l'ANCHO DE RANGO que es troba a la pestanya OPCIONES de la finestra que surt quan es fa doble clic sobre qualsevol de les barres):

 

En quin mesos hi ha hagut aridesa?

Quina és la quantitat total anual de precipitació?

Quin és el mes més plujós?

Quin és el més calorós?

Si no sabessis que és el climograma de la ciutat de Nàpols, com podries justificar que es tracta d'una zona del hemisferi nord?

 

Consulta la pàgina web següent per veure climogrames de diferents zones d'Espanya:
http://eos.cnice.mecd.es/primaria/conocimiento/climas/htm/climogramas.htmEstadística