Ajuda
Correu electrònic
 
 
Nombres
Programari
Fitxers necessaris
Activitat Word
 
 
ExcelDeriveCalculadora Wiris
   

Prioritat d'operacions

Podríem classificar les calculadores en dos tipus: les calculadores estàndard (figura de l'esquerra) i calculadores científiques (figura de la dreta). El principal tret que diferencia unes de les altres, a part de la quantitat de coses diferents que poden fer, és la prioritat d'operacions.

 

Calcula el resultat de l'operació següent amb les dues calculadores: 10 + 2 · 5 =
Calculadora estàndard
Calculadora científica
Resultat: Resultat:

T'ha donat el mateix resultat? ....... Has seguit el mateix procés en les dues calculadores? .....
Quin creus que és el resultat correcte del càlcul anterior? Justifica la teva resposta.

 

El sistema operatiu Windows incorpora una calculadora. La trobaràs a "INICI | PROGRAMES | ACESSORIS". El menú VEURE et permet triar entre una calculadora estàndard i una calculadora científica.

 

Calcula, utilitzant les dues, el resultat de 10 + 2 · 5 = .
Calculadora estàndard
Calculadora científica
Resultat: Resultat:

 

En general, tots els programes informàtics apliquen la prioritat d'operacions a l'hora de fer operacions numèriques. Ho anem a comprovar amb el full de càlcul MICROSOFT EXCEL, amb el programa DERIVE for Windows i amb la calculadora WIRIS que trobaràs a l'adreça d'Internet http://calculadora.edu365.com . Segueix les instruccions següents:

Obre un full de càlcul i tecleja a la primera cel·la (A1) el següent: 10+2*5. A la cel·la de la dreta (B1) tecleja el següent: =10+2*5.

Observa que si posem el símbol = davant l'expressió el full de càlcul ens mostra el resultat de l'operació, sinó ens mostra l'expressió (interpreta que és text). Observa també que el símbol de la multiplicació és l'asterisc (*). Quan acabis tanca el programa.

 

Obre el programa DERIVE. La finestra està dividida en cinc parts (els menús, les icones, la pantalla on apareixen els resultats, la finestra d'entrada i les icones de símbols). Situat a la finestra d'entrada i escriu l'expressió: 10 + 2*5, després pitja INTRO i finalment l'icona de l'igual (equivalent a l'opció del menú SIMPLIFY | BASIC). Quan acabis tanca el programa.

 

Obre l'Internet Explorer. Tecleja la direcció: http://calculadora.edu365.com Apareixerà la Calculadora WIRIS. La finestra té dues parts (els menús i la pantalla on introduïm la informació i on ens mostren els resultats). Situa't a la finestra d'entrada i escriu l'expressió: 10 + 2*5, després pitja sobre la fletxa de color vermell que es troba a la dreta del que has escrit. Quan acabis tanca el programa.

 

En cas que dues operacions tinguin la mateixa prioritat, quina farem primer?

 

Amb la calculadora del Windows troba el resultat de les operacions següents (per fer l'arrel quadrada d'un nombre cal tenir activada la casella INV i clicar x^2):

-48 ˇ 6 + 1 =

 

Torna a fer els càlculs, ara amb la calculadora WIRIS, utilitzant les icones

-48 ˇ 6 + 1 =

 


Nombres