Ajuda
Correu electrònic
 
 
Estadística
Programari
Fitxers necessaris
Activitat Word
Excel
 

Gràfics estadístics. Utilització

Els gràfics estadístics ens donen una visió global de les dades representades i, segons com estigui fet el gràfic, podem treure impressions força diferents.

 

El fet de canviar d'escala l'eix vertical fa que les variacions es vegin augmentades. Si l'any 1988 haguessis estat el cap de premsa del Govern, quina de les dues gràfiques mostraries?

 

En els dos diagrames de sectors següents s'han representat les mateixes dades. En quin et dona la impressió que TVE juga un paper més important? En quin TVC juga un paper menys important?

 

Obre un nou full de càlcul anomena'l canvi_escala.xls. A partir de les dades següents elabora els gràfics anteriors.

any
població
(milers)
83
11050
84
10660
85
10580
86
10730
87
11210
88
12000
 
TVE
25%
TVC
29%
TV privades
44%
Altres
2%

 

Observa el parell de climogrames següents:

A cop d'ull podríem dir a Nàpols sempre plou menys que a Shannon i que les temperatures són pràcticament idèntiques al llarg de l'any. Però si observes bé veuràs que això és incorrecte, perquè no hi ha les mateixes escales en un climograma que en l'altre.

 

Obre el fitxer climograma_2.xls. Accedeix a Hoja2. Modifica l'escala de la temperatura i de la precipitació en el segon gràfic per a què coincideixi amb les escales del climograma de Nàpols.

Ara, a cop d'ull, continuem tenint la mateixa sensació?

 


Estadística