Ajuda
Correu electrònic
 
 
Estadística
Programari
Fitxers necessaris
Activitat Word
Excel
 

Diagrama de barres

En aquestes activitats aprendràs a realitzar els principals tipus de gràfics estadístics i les seves variacions amb l'EXCEL. Per fer qualsevol gràfic estadístic amb l'EXCEL, cal introduir prèviament les dades que volem representar en un full de càlcul.

 

Obre el fitxer do_penedes.xls. Aquest full de càlcul conté les dades de l'evolució de la producció en la Denominació d'Origen Penedès des de 1990 fins 1999.

El primer gràfic que farem és un senzill diagrama de barres que ens mostri la distribució de la producció de vi l'any 1999.

Selecciona el rang B12:D12. Clica sobre la icona o bé tria el menú INSERTAR | GRÁFICO... Tria l'opció que surt per defecte (COLUMNAS). Clica SIGUIENTE.
Clica sobre la pestanya SERIES. Clica a la icona que trobaràs a la part dreta de la finestreta de RÓTULOS DEL EJE DE CATEGORIAS (X). Aleshores la finestra desapareix i apareix una altra de forma allargada. Selecciona el rang B2:D2 (on apareixen el títols) i clica sobre . Clica SIGUIENTE.

A la següent finestra posa el títol del gràfic i sobre el EJE DE VALORES (Y) posa hL. A la pestanya LEYENDA, desactiva l'opció MOSTRAR LEYENDA. Clica SIGUIENTE.

A la finestra següent tria EN UNA HOJA NUEVA i escriu "Barres 1". Clica Finalizar. El resultat ha de ser com aquest:


Anem a fer algunes modificacions per millorar la presentació del gràfic.
Clica dues vegades sobre el títol, a la finestra que apareixerà tria la pestanya FUENTE i TAMAÑO: 24. Clica ACEPTAR. Fes una cosa semblant amb el títol de l'eix de valors (TAMAÑO 18) i sobre els valors dels dos eixos (TAMAÑO 18).

Fes doble clic sobre una de les barres, tria la pestanya RÓTULOS DE DATOS i activa MOSTRAR VALORES. Clica sobre qualsevol dels nous valors i canvia la grandària (12). El resultat ha de ser semblant a la imatge següent:

 

Volem fer un diagrama de barres on es pugui comparar la distribució l'any 1990 i 1999.

Selecciona el rang B3:D3, pitja la tecla CTRL i sense deixar de pitjar-la selecciona el rang B12:D12. Observa que han quedat seleccionades sis cel·les. Clica sobre la icona . Tria l'opció que surt per defecte (COLUMNAS). Clica SIGUIENTE.
Clica sobre la pestanya SERIES. Clica a la icona que trobaràs a la part dreta de la finestreta de RÓTULOS DEL EJE DE CATEGORIAS (X). Aleshores la finestra desapareix i apareix una altra de forma allargada. Selecciona el rang B2:D2 (on apareixen el títols) i clica sobre .

Observa que a l'apartat SERIE, hi ha seleccionat SERIE1. Escriu 1990 a la finestreta del costat (NOMBRE). Clica sobre SERIE2 i posa 1999. Clica SEGÜENT.

A la finestra següent posa el títol del gràfic i sobre el EJE DE VALORES (Y) posa hL. Clica SIGUIENTE. A la finestra següent tria EN UNA HOJA NUEVA i escriu "Barres 2". Clicla FINALIZAR. Modifica la grandària de les lletres i dels nombres amb els mateixos valors que en el gràfic anterior.
El resultat ha se ser com la imatge següent.


Aprofitarem aquest gràfic per fer-ne un altre de semblant. Clica amb el botó dret sobre la pestanya del full (on posa "Barres 2") Tria l'opció MOVER O COPIAR... i activa CREAR UNA COPIA. Ara tenim dos full amb el mateix gràfic. Anem a modificar una mica el gràfic. Clica sobre els nombres que hi ha sobre les barres i fes que siguin de color blanc.
Clica amb el botó dret del ratolí sobre la zona de color gris i tria TIPO DE GRÁFICO. Dels tipus de gràfics de barres que surten tria BARRA AGRUPADA CON EFECTO 3D. El resultat ha de ser semblant a:


 

Un dels grans avantatges que tenim fent els gràfics d'aquesta manera és que podem canviar qualsevol dada inicial i el gràfic es canvia automàticament. Comprova-ho modificant la producció de vi de taula l'any 1999, posa 600.000.
Torna a posar la producció de vi a 155.072.

 

Volem fer un gràfic de columnes apilades que ens mostri totes les dades. Selecciona el rang B3:D12 i construeix el gràfic. Desa'l en un nou full amb el nom "Barres 3".

 

En el primer gràfic hi ha un valor que ha quedat ratllat per una línia horitzontal. Què hi podem fer?

 

Quin avantatge té el gràfic de barres apilades?

 

Què ens permet fer la icona: ?

 

Assenyala sobre la imatge on van posades les informacions següents:

· Nom de cadascun dels ítem de l'eix de les X (anys).


· Nom de cadascun dels ítem que apareixen a la llegenda (DO Penedès, taula i cava).


· Dades corresponents a cadascuna de les sèries (volum de vi).

 


Estadística