Ajuda
Correu electrònic
 
 
Nombres
Programari
Fitxers necessaris
Activitat Word
ExcelDeriveCalculadora Wiris
 

Notació científica

De vegades, les mesures de certes magnituds o els resultats d'alguns càlculs són nombres molt grans o molt petits (propers a 0) i resulta incòmode treballar-hi. Per treballar amb nombres molt grans o molt petits convé utilitzar la notació científica.

 

Introdueix en les diferents aplicacions les operacions següents i anota el resultat.

 
Calculadora del Windows
EXCEL
DERIVE (menú SIMPLIFY | APROXIMATE...)
Calculadora WIRIS
3.450.000 · 45.000.000        
3,45·106 · 4,5·106        
0,000002 · 0,0000067        
2·10-6 · 6,7·10-6        
3,45·10120 · 4,5·10230        

 

Quines són les diferents formes d'expressió que utilitza cadascuna de les aplicacions?

 

Prova de fer l'operació de la última fila de la taula amb la teva calculadora científica. Que observes?

 

Obre el fitxer sistema_solar.xls. Hi trobaràs els diàmetres del Sol i dels plantes del Sistema Solar així com les distàncies dels planetes al Sol. Completa la taula amb el diàmetre de la Terra (12.756 km) i la distància al Sol (1,497·108 km).
Volem construir una maqueta del sistema planetari mantenint la proporció correcta de grandària dels planetes i de les distàncies entre ells. Volem representar la Terra per una bola d'1 cm de diàmetre (aproximadament com un pèsol). Fes els càlculs per tal d'esbrinar els diàmetres dels altres planetes i del Sol i les distàncies dels planetes al Sol.

 

Creus que la maqueta ens cabria a l'Institut?

 


Nombres