Ajuda
Correu electrònic
 
 
Estadística
Programari
Fitxers necessaris
Activitat Word
ExcelWordInternet Explorar
 

Pictograma

Els pictogrames són diagrames de barres, lineals o de sectors, en els quals s'acompanya o es substitueixen les barres, la línia o els sectors circulars, per dibuixos al·lusius al tema que s'està tractant. Els dibuixos han de ser proporcionals a la dada que representen.

 

Crea un nou full de càlcul, anomena'l pictogrames.xls. Selecciona les cel·les B2:B4 que contindran els percentatges i tria FORMATO | CELDAS | NÚMERO i dins CATEGORIA tria PORCENTAGE Introdueix les dades de la taula següent:

On s'acostuma a mejar peix?
A casa
75%
Al restaurant
22%
En altres llocs
3%

Crea un gràfic a partir de les dades anteriors (posa-li el nom "Peixos 1"):

Crea una còpia d'aquest gràfic, anomena-la "Peixos 2".
En aquest full, Peixos 2, fes doble clic sobre una barra i a la pestanya TRAMAS tria a BORDES l'opció NINGUNO i a AREAs tria EFECTOS DE RELLENO. Tria la pestanya IMAGEN. Clica sobre SELECCIONAR IMAGEN. Tria la imatge peix.gif.
Observa que la imatge no té la forma de la barra, per tant haurem de deformar la imatge del peix o bé apilar-la. Són les opcions que tenim a FORMATO. Prova com queda amb les dues opcions. En qualsevol cas el resultat obtingut no és del tot satisfactori.

 

Anem a fer-ho millor. Crea un nou document de WORD i desa'l amb el nom pictogrames.doc. Tria INSERTAR | OBJETO | CREAR DES DE UN ARCHIVO i insereix el full de càlcul anterior. Modifica la grandària perquè t'ocupi fins mitja plana. Tria el full Peixos 1.

Insereix el fitxer peix.gif. Clica amb el botó dret sobre la imatge del peix i tria FORMATO DE IMAGEN... A la pestanya DISEÑO tria DELATE DEL TEXTO. Mou la imatge fins que quedi sobre la primera barra. Observa que la barra és una mica més alta. Estira la imatge per cantonada (perquè no es deformi la imatge) fins que tingui la mateixa altura que la barra. T'ha de quedar així:


Copia aquesta imatge i posa-la al costat, damunt la segona barra. Modifica la grandària perquè la imatge del peix tingui la mateixa altura que la barra. Fes el mateix procés per a la tercera barra. Segurament hauràs d'utilitzar el ZOOM. El gràfic ha de quedar així:

 

Observa que el 75% acostuma a menjar peix a casa, això representa unes tres vegades més que al restaurant. Per tant la primera imatge hauria de ser tres vegades més gran que la segona. Si t'hi fixes bé, és 9 vegades (el quadrat de la raó de proporcionalitat). És tres vegades més alt i tres vegades més ample.

Per fer-ho bé cal modificar la grandària de la segona imatge perquè l'àrea sigui proporcional a la dada.

La grandària d'una imatge la podem saber cliclant a sobre amb el botó dret, triar FORMATO IMAGEN... i seleccionar la pestanya TAMAÑO.

La relació entre la grandària de la primera imatge (podem prendre com a referència de grandària l'altura, que podria ser, per exemple, 7,1) i de la segona imatge (x) ha de ser igual a l'arrel quadrada de la relació entre les dades corresponents:

L'altura de la segona imatge serà 3,85 cm. Si tenim activada la casella BLOQUEAR RELACIÓN DE ASPECTO no caldrà calcular l'amplada de la segona imatge.

 

Selecciona la segona imatge i canvia-li l'altura a 3,85 cm.

Calcula l'altura de la tercera imatge i canvia-la pel resultat que has obtingut. Ara el gràfic ha de quedar semblant al següent:

 

Per últim, observar que la graduació de l'eix vertical és innecessària i que podem prescindir completament del diagrama de barres. Caldrà posar, però uns eixos i els rètols amb les eines de dibuix del WORD.
Quan vulguem fer un pictograma com aquest podem anar directament al WORD, sense fer cap diagrama de barres.

 

Selecciona el gràfic de barres i suprimeix-lo. Activa la barra de dibuix amb VER | BARRA DE HERRAMIENTAS | DIBUJO.

Clica sobre la icona i dibuixa els eixos. Clica sobre la icona per escriure "A casa", "Al restaurant" i "En altres llocs", i els percentatges corresponents.


 

A partir de les dades següents fes un pictograma amb el WORD, caldrà que trobis a Internet una imatge d'un bosc. (Per exemple, Google té un cercador d'imatges). Desa el fitxer amb el nom pictograma.doc.

Boscos atemperats
Àfrica 1%
Llatinoamèrica 2%
Austràlia 5%
Europa 9%
Àsia 10%
Amèrica del nord 32%
Antiga Unió Soviètica 4%

 

A partir de les dades següents, fes un diagrama de sectors en 3D amb l'EXCEL, incorpora a cada sector una imatge. Desa el fitxer amb territori.xls.

Utilització del territori català (2000)
Superfície forestal 61,1%
Superfície agrícola 32,7%
Rius i llacs 0,8%
Superfície urbanitzada 5,4%

 

Tot seguit tens dos exemples de pictogrames publicats en un mitjà de comunicació. Amb les dades que surten intenta fer-los tu. Utilitza els fitxers d'imatge persona.gif i cubell.gif.

.

 

Quines dues formes tenim per canviar la grandària d'una imatge en el WORD de forma que la que en resulta és proporcional a la primera?


Quina opció de menú de l'EXCEL permet incorporar imatges als gràfics?


Omple els buits amb: "Grandària imatge A", "Grandària imatge B", "Dada A" i "Dada B".


Estadística