Ajuda
Correu electrònic
 
 
Funcions
Programari
Fitxers necessaris
Activitat Word
Funcions i gràfiques
 

Operacions amb funcions

La calculadora WIRIS permet fer les operacions suma, resta, producte i quocient de funcions, permet fer la composició de funcions i trobar la funció inversa.

 

Accedeix a la calculadora WIRIS. Escriu les instruccions següents. Clica sobre la fletxa vermells i observa el resultat.

Completa les instruccions anteriors amb tres instruccions més que et permetin calcular la funció resta, producte i quocient. Anomena-les: menys, pro i div.

 

Per fer escriurem f (g(x)) i per fer escriurem g( f(x)).

 

Completa les instruccions anteriors amb dues línies més que et permetin calcular i .

 

Quin resultat t'ha donat i ?

 

La WIRIS no permet trobar la funció inversa directament. Hem d'utilitzar la propietat següent:   és a dir que f (f -1(x)) = x.

Per simplificar la notació, a la funció f -1(x) l'anomenem h Per tant, hem de trobar una funció h tal que f(h) = x .

 

Clica sobre la icona i tecleja les instruccions que apareixen a la imatge de la dreta. Observa que posem, h per indicar que la incògnita és la h .

Anem a comprova gràficament que una funció és inversa de l'altra. Les representarem gràficament i observarem si són simètriques respecte la bisectriu del primer quadrant. Per això, has d'incloure dues instruccions que dibuixin les dues funcions.

Desa el fitxer amb el nom operacions_funcions.htm .

 

Quina és la funció inversa de la funció f ( x ) = 2 x -5?

 

Troba les funcions inverses de les funcions següents, (només cal que substitueixis l'expressió de f(x) i anotis el resultat:

f (x) = 2·ln(5x-4) f -1 (x) =
f (x) = sin(x) f -1 (x) =
f (x) = f -1 (x) =

 


Funcions