Ajuda
Correu electrònic
 
 
Funcions
Programari
Fitxers necessaris
Activitat Word
WirisFuncions i gràfiques
 

Representació gràfica de funcions a partir
d'una taula de valors

La representació gràfica d'una funció es pot fer a partir d'una taula de valors o d'una fórmula. Per fer la gràfica a partir d'una taula de valors podem utilitzar l'EXCEL, la calculadora WIRIS o un graficador com Funcions i gràfics.

 


Obre l'EXCEL i introdueix les dades de la taula següent:

x
y
-3
8
-2
3
-1
0
0
-1
1
0
2
3
3
8

Selecciona totes les cel·les que contenen nombres i clica sobre la icona dels gràfics . Tria el tipus de gràfic XY (DISPERSIÓ) i l'últim subtipus Si triem el tercer subtipus ens sortiria la gràfica de la dreta, més arrodonida. Clica SIGUIENTE dos cops. A la pestanya LEYENDA desactiva MOSTRAR LEYENDA. A la pestanya LÍNEAS DE DIVISIÓN activa LÍNEAS DE DIVISÓN PRINCIPALES en EJE DE VALORES (X). Clica SIGUIENTE i desa'l EN UNA HOJA NUEVA amb el nom "funció 1". Clica FINALIZAR.

Clica sobre el color gris del fons amb el botó dret. Tria FORMATO DE ÀREA DE TRAZADO... Selecciona NINGUNO en ÁREA i també en BORDE.

 

Observa que la unitat en els dos eixos té una amplada diferent. Això fa que l'EXCEL, no sigui apropiat per representar funcions.

Anem a veure com ho podem fer amb la calculadora WIRIS. Començarem veient com es dibuixen dos punts i s'uneixen amb un segment.

 

Accedeix a la calculadora WIRIS i escriu les instruccions següents:

Clica sobre la icona de la fletxa vermella. Observa que surt una nova finestra amb els dos punts dibuixats units per un segment sobre una quadrícula i uns eixos graduats.

 

Explica què fan cadascuna de les comandes següents:
Punt ( __ , __ )

Segment( __ , __ )

Dibuixa ( __ , __ )

 

Investiga que fan les icones que apareixen a la part superior de la finestra.


 

Modifica les instruccions anteriors de la manera següent:

 

Què hem aconseguit?

 

Si volguéssim representar més punts hauríem d'afegir més instruccions semblants a les anteriors. Per evitar que sigui tan llarg, podem treballar amb llistes. Les llistes són una col·lecció de valors separats per comes i delimitats per unes claus, per exemple: {2, 4, 5, 7}. Per fer referència a un element de la llista farem servir els subíndexs amb la icona . El subíndex indica el lloc que ocupa l'element de la llista.

 


Per començar de nou clica sobre la icona . Escriu les instruccions següents:

Clica sobre la fletxa vermella i comprova el resultat.

 

Les dues primeres instruccions corresponen a dues llistes que contenen les abscisses i les ordenades dels set punts que volem representar. La tercera instrucció correspon a una llista que conté els set punts que volem representar. Observa que al subíndex hi ha una i. Aquesta i indica el lloc que ocupa el valor dins la llista x i dins la llista y, i varia de l'1 al 7. Per això posem amb i en 1..7 (la i pren valors de l'1 fins al 7).

La quarta instrucció correspon a una llista que conté els sis segments que volem representar. Cada segment uneix un punt amb el següent, per això al subíndex posem i+1.

Les dues últimes instruccions representen els punts i els segments.

 

Modifica les instruccions anteriors i fes la representació de la taula de valors següent:

x
-2
-1
0
1
2
y
3
0
-1
0
3

 

 

Obre el programa FUNCIONS I GRÀFICS. Et sortirà la pantalla següent:

Clica sobre la icona . Apareixerà una nova finestra anomenada PUNTS. Tria REPRESENTAR (X,Y). Introdueix les coordenades del punt (-3,8) i clica DIBUJAR. Introdueix les coordenades de la resta de punts de la taula següent:

x
-3
-2
-1
0
1
2
3
y
8
3
0
-1
0
3
8

 

Quines comandes de la WIRIS ens permeten:
- Definir un punt
- Definir un segment
- Dibuixar

Què vol dir amb j en 5..14?


Funcions