Ajuda
Correu electrònic
 
 
Nombres
Programari
Fitxers necessaris
Activitat Word
DeriveCalculadora Wiris
 

Operacions amb fraccions i arrels

Som conscients que el càlcul amb nombres reals utilitzant aproximacions ens pot portar a cometre un cert error en el resultat final, que pot ser petit o gran. Com podem resoldre problemes i fer càlculs sense el perill d'arribar a un resultat que no sigui prou aproximat al real? En general, en tindrem prou fent els càlculs amb totes les xifres que ens proporciona la calculadora o els programes informàtics.

Ara bé, si les operacions són amb fraccions sempre podrem trobar el valor exacte en forma de fracció; però amb les arrels, només en alguns casos es pot trobar una expressió senzilla que ens doni el valor exacte.

 

Obre el programa DERIVE. Troba el valor exacte del resultat de les operacions següents (caldrà que utilitzis adequadament els parèntesis):

=

Ara prova amb la calculadora WIRIS (caldrà que utilitzis les icones )

=

 

Aprofita les eines informàtiques i fes les activitats del llibre de mates que t'indiqui el professor/a.

 


Nombres