Ajuda
Correu electrònic
 
 
Funcions
Programari
Fitxers necessaris
Activitat Word
WirisFuncions i gràfiques
 

Característiques generals de les funcions

En aquesta activitat tractarem els conceptes següents: domini, recorregut, simetria, creixement, decreixement, màxims, mínims, concavitat, convexitat i punts d'inflexió.

 

Obre el programa FUNCIONS I GRÀFIQUES. Representa la funció f(x) = x4-3x2 + 1. Activa l’opció VISUALITZAR | VISUALITZAR COORDENADES CURSOR (X , F(X)). Observa que a la part superior esquerra apareixen les coordenades del punt marcat amb una x sobre la gràfica.

 

Quin és el domini d’aquesta funció?

Quin és el recorregut d’aquesta funció?

És una funció parella? Quin és l’eix de simetria?

Fes una taula que ens mostri els intervals de creixement i decreixement, i els màxims i mínims relatius d’aquesta funció.

Fes una taula que ens mostri els intervals de concavitat i convexitat, i els punts d’inflexió d’aquesta funció.

 

La calculadora WIRIS incorpora la comanda representa ( ) que fa la gràfica de la funció i indica els màxims, mínims i els punts d'inflexió. Seguidament, només resta activar la icona Valor de la finestra Tauler 1 i situar el cursor sobre el punt marcat.

 

Accedeix a la calculadora WIRIS. Escriu les comandes següents:

Clica sobre la fletxa vermella. Activa la icona Valor de la finestra Tauler 1 i situa el punt sobre els diversos punts marcats. Comprova si són correctes les respostes a les dues últimes preguntes anteriors.

 

Troba el domini i el recorregut, estudia la simetria, el creixement i decreixement, els màxims i mínims relatius, la concavitat i convexitat i punts d'inflexió de les funcions següents:

a)

b)

 

Troba els màxims i els mínims relatius de la funció .

 

Amplia la zona al voltant de l'origen de coordenades. Què observes?

 


Funcions